Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Andra frågor som är viktiga för oss

FN-reform och översyn av stadgan

PÅ VÅR BLOGG: FN-REFORM

Vi vill att FN ska vara en inkluderande, demokratisk, representativ och effektiv organisation. Vi stöder reformer som gör det möjligt för FN att uppfylla sitt mandat för mänsklighetens bästa. Vi välkomnar en process av inventering, reform och transformation som leder fram till en modifiering av FN-stadgan och en tredje generationens världsorganisation. Vi samverkar med UN 2020 Civil Society Initiative och Center for UN Constitutional Research.

Världsmedborgarskap

PÅ VÅR BLOGG SOM ETT ÖVERGRIPANDE ÄMNE

Holi is an Hindu festival that celebrates the arrival of spring and the end of winter. It represents an occasion to covercome divisions, to forgive, to play and to laugh. Image: Lori Thantos/Flickr

Som människor på jorden är vi alla världs-medborgare med rättigheter och skyldigheter i relation till den globala gemenskapen. Strävan efter en demokratisk världsordning bygger på tanken om jämlikt världsmedborgarskap för alla människor. En sådan ordning, menar vi, skulle hjälpa människor att förstå sin samhörighet med planeten och med mänskligheten. Vid sidan av lokala, nationella och regionala identiteter stöder vi framväxten av en global identitet och en solidaritet med hela mänskligheten.

Försvara och stärk demokratin

PÅ VÅR BLOGG: DEMOKRATI

Demokratisk representation, deltagande och fri debatt är tillsammans med mänskliga rättigheter och minoritetsskydd oumbärliga för en legitim styrning. Med subsidiaritetsprincipen som grund stöder vi rätten till demokrati från lokal till global nivå såväl som strävan att skydda civilsamhället mot auktoritär inblandning. För att stå upp för demokrati när den nu tenderar att ifrågasättas stöder vi Civic Charter liksom Koalitionen för demokratisk förnyelse som vill stimulera den demokratiska idén och som konfronterar demokratins motståndare.

Federalism på global nivå

PÅ VÅR BLOGG: VÄRLDSORDNING

Vi verkar för federalism, subsidiaritet, lagstyre, demokrati och maktdelning som centrala principer för styrning, även på global nivå. Vårt arbete för demokrati utgår från ett helhetsperspektiv på alla nivåer av styrning, men fokuserar på den regionala och globala nivån. Vi stöder en federal integration av världens regioner som ett steg mot en demokratisk världsfederation som ett långsiktigt mål. Vi är av detta skäl anslutna till den världsfederalistiska rörelsen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.