Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Om Demokrati utan gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

En internationell organisation

Demokrati utan gränser är en ideell förening, registrerad i Sverige, och är den svenska avdelningen av den internationella organisationen Democracy Without Borders. Med utgångspunkt i vår förändringsteori verkar vi för en demokratisk världsordning.

Demokrati som mänsklig rättighet

Vi förespråkar demokrati som en mänsklig rättighet på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Vår förståelse av demokratin omfattar dimensioner som allmänna och fria val, representation, delaktighet, förhandling och subsidiaritet.

Globala lösningar på globala problem

I vår planetära tidsålder överskrider många frågor nationalstatens gränser. För att hitta lösningar på globala problem och förnya tilltron till demokratin främjar vi förslag inom tre programområden: global demokrati, global styrning och globalt medborgarskap.

För ett demokratiskt och effektivt FN

Tillsammans med partners runtom i världen driver vi kampanjer och program. Vi förespråkar särskilt en parlamentarisk församling inom FN, en mekanism för världsmedborgarinitiativ inom FN samt en särskild FN-rapportör för demokrati.
Avdelningar

DWB består av ett växande antal avdelningar, grupper och kontaktpunkter runt om i världen. 

Partners

DWB samarbetar med ett stort antal organisationer. Ett särskilt tack till dessa nyckelpartners.

Sponsorer

DWB är beroende av stöd från våra sponsorer. Ett särskilt tack till dessa givare 2023. 

GCFlogo
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.