Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

GlobalGovernance_icon_png

Global styrning

GlobalGovernance_cut

Vi måste främja en demokratisering av globaliseringen innan globaliseringen förstör grunderna för nationell och internationell demokrati. Upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN har blivit ett oumbärligt steg för att uppnå demokratisk kontroll över globaliseringen.FN:s tidigare generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali

Vi förespråkar globala institutioner som är demokratiska och effektiva

Vi betraktar parlamentarisk representation av världsbefolkningen som en omistlig del av demokratin på global nivå.

Som ett första steg mot ett världsparlament bör en rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA) upprättas. Vi samordnar UNPA-kampanjen som verkar för detta mål.

Vi stöder initiativ som syftar till att stärka tilliten mellan regeringar och som förbättrar det globala samarbetet för att hantera globala utmaningar som klimatförändringarna.

Vi vill att Förenta Nationerna ska vara en inkluderande, representativ och effektiv organisation.

Vi stöder förändringar som möjliggör för FN att förverkliga sitt uppdrag att verka mänsklighetens bästa. Vi förespråkar en transparent och deltagandebaserad process för ett reformerat FN som på sikt kan leda till en översyn av FN-stadgan och en världsorganisation som är anpassad för 2000-talet.

“We The Peoples”-kampanjen

Tillsammans med CIVICUS och Democracy International samordnar vi “We The Peoples”-kampanjen för en inkluderande global stynring. Kampanjen är en gemensam plattform för främjandet av en parlamentarisk församling inom FN, ett verktyg för världsmedborgarinitiativ inom FN, och inrättandet av ett särskilt FN-sändebud för civilsamhället.

UNPA-kampanjen

Samarbeten

Vi samarbetar med ett antal grupper inom detta programområde. Partners under 2022 inkluderade Coalition for the UN We Need, Global Call to Action Against Poverty, Global Governance Forum och Bahá’í International Community. Vi är medlemsorganisation i World Federalist Movement.

Ställningstaganden

Vi står bakom flera kampanjer och förslag, bland dem förslaget om att skapa en internationell antikorruptionsdomstol.

Nyheter och utveckling inom detta programområde

För en medborgarvald global klimatförsamling

Klimatkrisen fortsätter att intensifieras och kräver omedelbara globala åtgärder. Det akuta behovet av en effektiv klimatpolitik kräver innovativa lösningar som överskrider nationsgränser och förenar medborgare runt om i världen. Ett
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.