Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Årsmöte 2023

11 Mar 2023
14:00-17:00

Online

Föreningen Demokrati utan gränser håller årsmöte 

Tid: Lördagen 11 mars 2023 kl. 14-17
Plats: digitalt via videokonferensverktyget Zoom.


Alla är välkomna, endast föreningens medlemmar har rösträtt. 


För att delta, anmäl dig via denna länk.

Vi inleder med att lyssna på våra inbjudna talare. Därefter (ca kl. 15) startar vårt reguljära årsmöte. Man väljer själv om man bara vill lyssna till talare eller om man också vill vara med på årsmötet. 

Inbjudna talare

 • Oded Gilad, föreläsare och författare, från den Israel-baserade organisationen One World föreläser utifrån sin nya bok Global Democracy: The Key to Global Justice (2022). Oded gör sin presentation på engelska.
 • Johan Büser, riksdagsledamot, vice ordförande för riksdagens OSSE-delegation samt rapportör för demokrati och mänskliga rättigheter i OSSE:s parlamentariska församling, berättar om sina erfarenheter av valobservation i olika länder.

Preliminär årsmötesdagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  1. Förslag till mötesordförande: Camilla Hansén, ledamot av Sveriges riksdag sedan 2019
  2. Förslag till mötessekreterare: Hans Leander, styrelseledamot Demokrati utan gränser 
 2. Val av protokolljusterare samt rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Justering av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning)
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Behandling av styrelsens propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Val av
  1. ordinarie styrelseledamöter
  2. eventuella styrelsesuppleanter
  3. styrelseordförande
  4. revisor och revisorsuppleant. I detta val får styrelsen inte delta.
  5. valberedning inklusive sammankallande
Här kan man läsa föreningens stadgar.

Årsmöteshandlingar 
Ska finnas tillgängliga här senast 4 mars.

Valberedningens förslag till ordförande och styrelse 

Ska finnas tillgängligt här senast 4 mars.

Styrelseordförande: Petter Ölmunger

Styrelseledamöter: Joachim Elevant, Hans Leander, Anna Nyqvist, Carin Ölmunger

Revisor: Bengt Carlsson 

Revisorssuppleant: Stefan Risenfors

Valberedning: Tove af Geijerstam

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.