Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Årsmöte 2022

12 Mar 2022
14:00-17:00

Online

Föreningen Demokrati utan gränser håller årsmöte. Lördagen 12 mars 2022 kl. 14-17 på videokonferensverktyget Zoom. Alla är välkomna, endast föreningens medlemmar har rösträtt. 

För att delta, anmäl dig via denna länk.

Vi inleder med att lyssna på våra inbjudna talare. Därefter startar vårt reguljära årsmöte.

Inbjudna talare

 • ”Globala utmaningar behöver globala lösningar”, Jens Orback, vd för Global Challenges Foundation
 • ”Growing Democracy Without Borders in Africa”, Amy Oloo, Democracy Without Borders internationella Team med fokus på organisationens utvidgning i Afrika (Amys presentation hålls på engelska)

Preliminär årsmötesdagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av protokolljusterare samt rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Justering av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning)
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Behandling av styrelsens propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Val av
  1. ordinarie styrelseledamöter
  2. eventuella styrelsesuppleanter
  3. styrelseordförande
  4. revisor och revisorsuppleant. I detta val får styrelsen inte delta.
  5. valberedning inklusive sammankallande

Årsmöteshandlingar 

Valberedningens förslag till ordförande och styrelse 

Styrelseordförande:
 • Petter Ölmunger (omval)

Styrelseledamöter:
 • Hans Leander (omval)
 • Alina Koltsova (omval)
 • Carin Ölmunger (omval)
 • Joachim Elevant (omval)
 • Sarah Grenholm (nyval)
Revisor:
 • Lars-Ebbe Pettersson (omval)
Revisorssuppleant:
 • Stefan Risenfors (nyval)
Saknas:
 • 2 personer, varav minst 1 kvinna, till valberedningen
 • 1 årsmötesordförande


This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.