Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Årsmöte 2021

13 Mar 2021
14:00-17:00

Online

Föreningen Demokrati utan gränser håller årsmöte. Lördagen 13 mars 2021 kl. 14-17 på videokonferensverktyget Zoom. Alla är välkomna, endast föreningens medlemmar har rösträtt. 

För att delta, anmäl dig via denna länk senast måndagen 8 mars.

Vi inleder med att lyssna på Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, berätta om våra globala kampanjer (OBS, engelska). Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till Andreas. Efter samtal med Andreas Bummel inleds vårt reguljära årsmöte.
Preliminär årsmötesdagordning
 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av protokolljusterare samt rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Justering av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning)
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Behandling av styrelsens propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Val av
  1. ordinarie styrelseledamöter
  2. eventuella styrelsesuppleanter
  3. styrelseordförande
  4. revisor och revisorsuppleant. I detta val får styrelsen inte delta.
  5. valberedning inklusive sammankallande
Årsmöteshandlingar
Valberedningens förslag till ordförande och styrelse
 • Petter Ölmunger, ordförande
 • Carl Dahlbäck, ledamot
 • Joachim Elevant, ledamot
 • Alina Koltsova, ledamot
 • Hans Leander, ledamot
 • Carin Ölmunger, ledamot
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.