Policyöversyn: En parlamentarisk församling inom Förenta Nationerna
Boken finns att köpa i alla större bokhandlar. Från förordet FN:s 75-årsjubileum sammanfaller med en dramatisk global hälsokris orsakad av coronaviruspandemin och förvärras av ett dåligt samordnat, långsamt och otillräckligt
Maja Brauer och Andreas Bummel | 07.08.2020
A Voice for Global Citizens: a UN World Citizens’ Initiative
This report recommends that the United Nations (UN) should develop its democratic legitimacy through the creation of the instrument of a World Citizens’ Initiative (WCI) by which global citizens can
James Organ och Ben Murphy | 26.11.2019
En parlamentarisk församling inom FN och IPU
Denna studie undersöker förhållandet mellan den Interparlamentariska unionen (IPU) och den föreslagna parlamentariska församlingen inom FN (UNPA). Den anger huvuddragen hos dessa två organ och ger en bedömning av deras
DWB | 06.02.2019
En förnyad världsorganisation för 2000-talet
Diskussionspappret, som följer på publiceringen av boken A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century tidigare i år, beskriver de viktigaste delarna i ett transformerat Förenta Nationerna och
DWB | 29.06.2018
Förenade människor: Internetomröstning för ett världsparlament
Även om kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) fortsätter att vara Democracy Without Borders viktigaste projekt, och det viktigaste steget mot en mer demokratisk världsordning, så
DWB | 22.06.2018
A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century
An event on 11 April 2018 hosted by the United Nations Correspondents Association at UN headquarters in New York marked the publication of the book A World Parliament: Governance and
DWB | 16.04.2018