Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Kom med i aktionsveckan för ett världsparlament 19-27 oktober 2019

UN photo

Kom med i vår globala aktionsvecka 19-27 oktober och stöd kravet på upprättandet av ett världsparlament som kan ge representation och politisk makt åt världsmedborgarna.

Klimatkrisen är global och kräver gemensamma globala beslut och effektiv global handling. Men förutsättningarna för att fatta sådana beslut idag är dåliga. De internationella överenskommelser som sluts baseras på förhandlingar mellan regeringsföreträdare som har mandat att värna enskilda nationers intressen. Överenskommelserna återspeglar därför inte hela mänsklighetens intresse, och de är dessutom inte ens juridiskt bindande.

Det är hög tid att ändra på förutsättningarna så att klimatkrisen och andra globala utmaningar kan hanteras på ett rättvist sätt. Jordklotet behöver människor som organiserar sig på ett smartare sätt än idag. Det är inget fel med nationer. Felet är att det saknas demokratiskt beslutsfattande på global nivå. Vi hoppas att du vill vara med och ändra på det!

Fotoaktion för ett världsparlament utanför parlamentsbyggnaden, Kigali, Rwanda.

Aktionsveckans slogan är Världsparlament nu!

Vi vill åstadkomma så stor förändrig som möjligt på kortast möjlga tid.

Vi vill göra skillnad på riktigt. Samtidigt som vi förespråkar ett direktvalt världsparlament, med mandat att fatta bindande beslut i gemensamma globala angelägenheter, så stöder vi ett pragmatiskt första steg som skulle kunna tas nu om den poltiska viljan fanns: upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). 

En UNPA skulle kunna upprättas som ett FN-organ genom ett beslut i Generalförsamlingen och utan möjlighet för Säkerhetsrådets VETO-makter att hindra. Församlingen skulle i första skedet vara ett rådgivande organ och skulle efter hand kunna utrustas med allt större befogenheter vad det gäller information, deltagande och översyn gentemot FN-systemet. Det finns en internationell appell för en UNPA som har skrivits under av mer än 1500 sittande och tidigare parlamentariker från mer än 100 länder.

Med ett världsparlament så skulle det bli möjligt att väga in mänkslighetens långsiktiga intressen och planetens gränser i demokratiska beslutsprocesser. Detta behövs inte bara för att lösa klimatkrisen utan också för att hantera andra globala hot såsom kärnvapen, skatteflykt och brott mot mänskligheten.

Som världsmedborgare är det vår rättighet att delta i styrningen av vårt globala samhälle och att välja företrädare på den globala nivån. Det är också vår skyldighet att värna människosläktet och allt liv på jorden.

Vi uppmanar inidiver, grupper och rörelser överallt att ansluta sig till den globala aktionsveckan för ett världsparlament 19-27 oktober 2019.

Läs mer här om hur du kan delta.

Om du använder Facebook så hittar du här ett Facebook-event som du kan gå med i och dela.

Översta bilden: UN photo

Petter Ölmunger
Petter is chair of Democracy Without Borders Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.