Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Känd politiker och diplomat går med i Demokrati utan gränser

Publicisten, diplomaten och politikern Olle Wästberg har blivit medlem i föreningen Demokrati utan gränser.

“Vi är mycket glada och stolta över att Olle Wästberg har valt att ta detta steg”, säger Petter Ölmunger, ordförande i föreningen.

Demokrati har för Olle Wästberg varit ett centralt ämne i hans yrkesverksamma liv. Han har bland annat varit riksdagsledamot 1976-1982 och statssekreterare i finansdepartementet 1991-1993, samt även innehaft flera andra framträdande förtroendeuppdrag för Liberalerna. Utanför partipolitiken har han bland annat varit chefredaktör för Expressen och har innehaft ett stort antal styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande på Sveriges radio. Wästberg har även gjort diplomatisk karriär, inte minst som generalkonsul i New York (1999-2004) och generaldirektör för Svenska Institutet (2005-2010).

2014 fick Wästberg regeringens uppdrag att leda en ny demokratiutredning. Utredningen var främst inriktad på hur man kan stärka människors inflytande och delaktighet mellan valen. Utredningen presenterade 2016 ett antal förslag under rubriken “Låt fler få forma framtiden!” Bland förslagen lyfts bland annat att det bör införas ett nytt mål för demokratipolitiken: ”en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”. Ett annat förslag som nämns är så kallade “folkmotioner”, en sorts medborgarinitiativ som syftar till att enskilda individer ska kunna väcka förslag till riksdag, landsting eller kommun. Om förslagen får stöd av en viss andel av befolkningen så måste frågan tas upp som en motion på behörig nivå.

I ett meddelande till föreningen förklarar Olle Wästberg varför han har valt att bli medlem i Demokrati utan gränser:

”Vi går alltmer mot en globalisering och digitalisering som river gränserna. Därför är det nödvändigt att finna former som gör att människor kan utöva demokratiskt inflytande långt utöver nationalstaten. Och att på så sätt sprida och förankra demokratin.”

Föreningen Demokrati utan gränser bildades våren 2018 och verkar för en demokratisering av den globala nivån. Arbetet kretsar framförallt kring UNPA-kampanjen som är ett viktigt steg i etablerandet av ett världsparlament.

Översta bilden: Olle Wästberg på svenska generalkonsulatet i New York.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.