Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Schweiziska Ständerrådet uppmanar regeringen att överväga en parlamentarisk församling inom FN

(Denna artikel är till största del en översättning av en rapport som ursprungligen publicerades på UNPA-kampanjens hemsida 3 december 2018.)

Förra veckan lyfte Daniel Jositsch, ledamot i det schweiziska parlamentets överhus (Ständerrådet), en motion till Schweiz regering (Förbundsrådet). Motionen, som har undertecknats av Ständerrådets samtliga 46 ledamöter, uppmanar regeringen att ta ställning till följande 3 frågor:

  1. Delar Förbundsrådet uppfattningen att det råder ett demokrati-underskott i Förenta Nationerna?
  2. Vilka möjligheter ser Förbundsrådet att motverka ett sådant underskott?
  3. Kan Förbundsrådet överväga upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) – det vill säga en andra kammare som i likhet med det schweiziska systemet företräder folken – som ett ändamålsenligt steg?
Senator Daniel Jositsch (Bild: Facebook, 2018.12.03)

Motionens bakgrundstext betonar att FN:s struktur fortfarande återspeglar situationen efter andra världskriget. Men denna situation har förändrats avsevärt sedan dess och således är det nu nödvändigt att också FN reformeras och demokratiseras. Enligt Jositsch och de andra ledamöterna i Ständerrådet skulle Schweiz kunna spela “en viktig roll” i denna process “såsom en liten neutral stat med sitt tvåkammarsystem som ger landets kantoner en stark ställning i statsstrukturen.” På liknande sätt kan man ställa sig frågan “om en parlamentarisk församling skulle kunna betraktas som ett komplement till FN:s generalförsamling.”

Initiativet hänvisar till Europaparlamentets resolution i juli 2018 som uppmanar EUs regeringar att verka för att en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) etableras. “Den allt djupare krisen i internationell samverkan visar att nya vägar behövs för att hantera globala problem” menade Jositsch och välkomnade resolutionen då den kom. “Nu behövs konkret implementering”, sa han.

Daniel Jositsch är en av ordförandena i den internationella gruppen Parlamentariker för en UNPA som bildades förra månaden. UNPA-kampanjen har hittills erhållit stöd från över 1500 parlamentariker från olika delar av världen.

Detta är inte första gången som Schweiziska parlamentariker skapar internationell uppmärksamhet med ett initiativ kring en UNPA. I februari 2005 antog en majoritet i Nationalrådet och Ständerrådet en uppmaning till den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan att inkludera förslaget om en UNPA i FN:s officiella reformagenda.

Översta bilden: Det schweiziska Ständerrådets samlingssal i Bern.

Petter Ölmunger
Petter is chair of Democracy Without Borders Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.