Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Världsfederalistisernas kongress i Haag bekräftar kampen för global fred, rättvisa och demokrati

På sin kongress i Haag, världens huvudstad för internationell rätt, bekräftade den världsfederalistiska rörelsen (WFM) organisationens kamp för global rättvisa, fred och demokrati. I en resolution som antogs vid mötet underströk rörelsen att dess ”primära mål” är institutionsuppbyggnad och betonade sitt åtagande att ”reformera och förbättra befintliga internationella institutioner” och att ”skapa nya demokratiska överstatliga institutioner” för att hantera ”de brådskande utmaningarna i vår sammanlänkade värld och ta steget från internationell anarki till världsfederalism och demokratisk global styrning. ”

Världsfederalism och global demokrati är nu mer brådskande än någonsin

”Världsfederalismens och den globala demokratins mål må förefalla avlägsna i termer av realisering men nu mer angelägna än någonsin”, sa rörelsens nyvalde medordförande Fernando Iglesias från Argentina, som kommer att inneha detta uppdrag tillsammans med Lloyd Axworthy från Kanada.

Program som diskuterades i Haag innefattade bland annat Koalitionen för Internationella brottmålsdomstolen (CICC), Koalitionen för skyldigheten att skydda (ICRtoP), Kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN (CUNPA), Koalitionen för en latinamerikansk domstol kring gränsöverskridande organiserad brottslighet (COPLA), det globala partnerskapet för förebyggande av väpnad konflikt (GPPAC) och civilsamhällets initiativ för ett toppmöte för FN-reform 2020 (UN2020).

[GRS id=”27″ timestamp=”1569070678″]

Bilder av Ole Witt

Prioriterade områden för WFM:s arbete som identifierades vid kongressen omfattade fortsatt stöd för Internationella brottmålsdomstolen, främjande av regionala integrationsprocesser och demokratisering av regionala organisationer, stöd för kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN och för insatserna för en latinamerikansk domstolen kring gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Dessutom beslutade mötet att inrätta transnationella arbetsgrupper som kommer att studera och främja federalistiska lösningar på stora globala problem i samarbete med experter och relevanta intressenter.

Världsfederalism representerar en kosmopolitisk motkraft mot populistisk nationalism

I diskussionen om nödvändigheten av att rörelsen starkare engagerar sig i frågor som migration, global uppvärmning, automatiseringens utmaningar, artificiell intelligens och bioteknik samt kärnvapennedrustning, betonade deltagarna att demokratisk världsfederalism representerar ”en kosmopolitisk motkraft” mot den populistiska nationalismens framfart under senare tid.

Ämnen som världsmedborgarskap och behovet av att stärka demokratin togs också upp under en presentation av den nya boken A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century, som författats av Jo Leinen och Andreas Bummel. Introducerad och modererad av WFM:s nyvalda kongressordförande, Florencia Gor från Argentina, satte boklanseringen strålkastarljuset på varför global demokratisering måste bli svaret på demokratins erosion över hela världen.

Resolutioner som antogs av kongressen innefattade en uppmaning, från WFM Japan och den japanska parlamentariska gruppen för världsfederalism, att parlamentariker över hela världen bör skapa liknande parlamentariska grupper för att främja ”demokratisk global styrning och världsfederalism”. Enligt en annan av resolutionerna skulle ”globala skatter  kunna vara ett lovande sätt att generera medel för att uppnå de globala hållbarhetsmålen (SDGs) i Agenda 2030”.

Kongressen antog enhälligt en resolution till stöd för ett FN-medborgarinitiativ baserat på det europeiska medborgarinitiativet som exempel samt skapandet av en internetplattform för ”globala debatter, omröstningar och val”. En annan resolution uttryckte ”i princip” stöd för ”idén om en världsgemenskap för demokratiska länder som ett möjligt första steg mot en demokratisk världsfederation”.

Som ett led i en stor intern reform har WFM effektiviserat sin egen organisationsstruktur och avskaffat en av organisationens organ, Rådet. En verkställande kommitté och en kongress som sammanträder vartannat år kommer att vara organisationens styrande organ. WFM:s nästa kongress kommer att äga rum i Osaka, Japan, 2020.

WFM grundades 1947 och har rådgivande status i FN. Den är en av de få icke-statliga organisationer i världen som fokuserar på globala institutionella förändringar. Democracy Without Borders i Tyskland och Schweiz är bland dess medlemsorganisationer.

WFM:s kongress 2018 hölls 9-13 juli.

Översta bilden: Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Stöd åt ICC är WFM:s främsta program. Bild: UN Photo/Rick Bajornas.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.