Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Debatt om ett världsparlament: “Vi kan inte vänta på nästa katastrof”

Dagen efter FN-dagen, den 25 oktober 2018 arrangerade Demokrati utan gränser tillsammans med Global Challenges Foundation och Institutet för framtidsstudier ett seminarium kring boken A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century av Andreas Bummel och Jo Leinen som publicerades på engelska våren 2018. I seminariet deltog över 50 personer från civilsamhällesorganisationer, akademi och andra delar av samhället.

Seminariet inleddes och modererades av Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och som är verksam vid Institutet för framtidsstudier, i vars lokaler seminariet ägde rum. Andreas Bummel, medförfattare av boken och vd för Democracy Without Borders, presenterade bokens underliggande idéer och utgick från löftet ”aldrig mer” som avgavs vid bildandet av FN med tanke på de fruktansvärda brotten under andra världskriget och förintelsen. Han visade att i många fall, såsom i Syrien, har FN misslyckats med att leva upp till sitt löfte då det blockeras från att ingripa, bland annat genom vetorätten i Säkerhetsrådet.

Efter seminariet samlades några deltagare för ett gruppfoto med budskap om att bilda ett världsparlament

Frivilligt mellanstatligt samarbete är ineffektivt

Under föreläsningen poängterades att de gemensamma behov av säkerhet och av att hantera globala katastrofala risker såsom klimatförändringar inte kan tillgodoses genom det nuvarande FN-systemet som bygger på frivilligt mellanstatligt samarbete, vilket omöjliggör effektiva gemensamma beslut på global nivå. De internationella beslut som fattas är antingen urvattnade av kompromisser eller, då en överenskommelse är mer långtgående, så väljer de starkaste aktörerna att inte skriva under avtalet eller lämna när det passar dem, menade Bummel, och pekade på behovet av utvecklingssprång för att steg för steg etablera demokrati och lagstyre på global nivå. Som ett första pragmatiskt steg förespråkade han inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN. “Det kan låta blygsamt, men är i själva verket en fot i dörren till en demokratisk världsordning”, menade han.

I seminariet medverkade även Adrienne Sörbom, docent i sociologi vid Stockholms universitet och Södertörns högskola och Hans Agné, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet som båda hade förberett initierade synpunkter och frågor kring boken och som Bummel fick möjlighet att besvara.

Utifrån bokens första del, som ger en redogörelse för världsparlamentets idéhistoria, ställde Sörbom bland annat frågan om vilka lärdomar som kan dras utifrån erfarenheterna från historien. Vad har varit mer och mindre framgångsrikt i de tidigare försöken att bygga en global demokratisk ordning? Agné ställde bland annat frågan om det inte nu, i ljuset av det sviktande politiska stödet för internationellt samarbete och de globala utmaningarnas akuta karaktär, är för sent för ett världsparlament?

Använd förnuft för att föregripa och undvika en kommande katastrof

Bummel påminde i sitt svar om att flera av den mänskliga historiens avgörande framsteg vad det gäller utvecklingen av den internationella ordningen har skett först efter storskaliga och katastrofala krig såsom 30-åriga kriget och 1900-talets världskrig. “Men vi kan helt enkelt inte invänta ytterligare en katastrof för att nå ytterligare framsteg, eftersom ett tredje världskrig sannolikt skulle förstöra alla förutsättningar för mänsklig civilisation. Vi måste tvärtom använda vårt förnuft och göra allt för att föregripa och undkomma en sådan katastrof,” menade Bummel.

Stiftelsen Global Challenges Foundation, en av arrangörerna, har som mål att medverka till att minska de största globala problemen och riskerna som hotar mänskligheten. Fredrik Karlsson, stiftelsens vd, såg därför evenemanget som högst angeläget: “Bokens styrka är att den så tydligt pekar på vikten av att kunna fatta gemensamma beslut för att kunna hantera våra globala katastrofala risker”

Seminariet var en del av den globala aktionsveckan för ett världsparlament och avslutades med ett gruppfoto då deltagarna höll upp plakat med budskapet  “Världsparlament nu!”. Under sitt besök i Stockholm medverkade Andreas Bummel även i andra möten, bland annat med riksdagsledamöter.

“Sverige har allt sedan 1946, då man blev medlem, varit en stark förespråkare och understödjare av Förenta Nationerna. Vi på Democracy Without Borders hoppas att Sveriges regering nu vill överväga att bistå vid skapandet av en parlamentarisk församling inom FN. De möten och aktiviteter i Stockholm som vi har deltagit i runt detta årets FN-dag var viktiga steg på vägen mot detta mål,” menade han.

 

Hans Leander
Hans is a board member of Democracy Without Borders-Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.