Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

FN-förbundens världskongress efterlyser en parlamentarisk församling inom FN

(Detta är en översättning av en rapport från UNPA-kampanjen)

21 oktober 2018 

Resolution som antogs i plenarförsamlingen i Punta Cana siktar på ett FN-reformmöte år 2020

Bilden: Plenum i Punta Cana, av WFUNA/Twitter

FN-förbundens världsfederation (WFUNA) uppmanar FN:s medlemsstater, parlamentariker, civilsamhället och de drygt 100 medlemsorganisationerna världen över att “stödja steg mot skapandet av en parlamentarisk församling inom FN” (UNPA).  

En deklaration som antogs enhälligt vid WFUNA:s 42:a plenarförsamling i Punta Cana i Dominikanska republiken i fredags förklarar vidare att det nya FN-organet bör vara kopplat till FN:s generalförsamling och tillåta “formellt deltagande av parlamentariker i FN:s arbete”.

Resolutionen, som lades fram gemensamt av FN-förbunden i Tyskland, Danmark, Sydafrika och Storbritannien, gör gällande att FN “måste adressera det demokratiska underskottet i globala beslutsprocesser” för att nå framgång “i strävan efter en bättre värld för alla och säkerställa att ingen lämnas utanför”.

“Vi hoppas att en UNPA kommer att stärka den demokratiska legitimiteten hos FN”, sa det tyska FN-förbundets styrelseledamot Hannah Birkenkötter i Punta Cana. Ben Donaldson, kampanjledare i brittiska FN-förbundet sa att “vi behöver en världsorganisation som verkligen representerar världen. En UNPA skulle vara ett stort steg mot detta mål.”

Enligt den antagna resolutionen vid världskongressen bör det också ske en “öppen och inklusiv mellanstatlig förberedelseprocess under överinseende av FN:s generalförsamling inför ett UN 2020 toppmöte som undersöker omfattande reformåtgärder, inklusive inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN.”

Dokumentet bekräftar den pågående internationella UNPA-kampanjen som bland annat har fått stöd av mer än 1500 parlamentariker tvärs över partigränser. Det hänvisar också till det stöd för en UNPA som har uttryckts av Europaparlamentet, det Latinamerikanska parlamentet och Panafrikanska parlamentet.

“FN-förbundens världsfederation sammanför inte bara världens starkaste FN-anhängare, utan också de som kanske är mest insatta i hur världsorganisationen fungerar. Deras uppmaning att det inrättas en parlamentarisk församling inom FN har stor betydelse”, säger Andreas Bummel, UNPA-kampanjens generalsekreterare. “Trycket växer på FN och dess medlemsstater att till slut överväga detta förslag”, menar han.

Översta bilden: Plenum i Punta Cana, danska FN-forbundet/Twitter

Läs WFUNA-resolutionen

Ladda ner här

Petter Ölmunger
Petter is chair of Democracy Without Borders Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.