Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Europaparlamentet uppmanar till ett nytt FN-parlament och ett FN-reformmöte

(Detta är en översättning av en rapport som ursprungligen publicerades på UNPA-kampanjens hemsida 5 juli 2018)

I en resolution som antogs idag uppmanade Europaparlamentet EU:s regeringar att förespråka ”upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN” (UNPA) och att stödja ett ”FN-toppmöte 2020” som kommer att överväga ”omfattande reformåtgärder för förnyelse och stärkande av FN.”

Jo Leinen i Europaparlamentet (foto: EP)

Enligt Europaparlamentet bör en UNPA upprättas ”inom FN-systemet för att öka den demokratiska karaktären, den demokratiska ansvarigheten och transparensen i den globala styrningen, och att möjliggöra för bättre medborgarmedverkan i FN:s verksamhet, samt i synnerhet för att bidra till ett framgångsrikt genomförande av FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.”

EU-medborgarnas direktvalda parlament uppmanade de 28 medlemsstater som är representerade i EU:s råd att förespråka upprättandet av en UNPA vid FN: s generalförsamlings 73: e session som kommer att inledas i september.

Europaparlamentarikern Jo Leinen (S&D), som hade initierat uppmaningen till en UNPA, sa att ”FN är i brådskande behov av större öppenhet och starkare demokratiska fundament”. Han tillade att ”Europaparlamentet därför uppmanar till upprättandet en parlamentarisk församling inom FN-systemet” och att ”Europeiska Unionen och dess medlemsstater nu borde spela en aktiv roll i genomförandet av denna innovation.”

Europaparlamentets föredragande om årets rekommendationer om EU:s FN-politik, Eugen Freund (S&D), sa att sedan han för första gången stötte på frågan om FN-reformer för fyrtio år sedan så ”har tyvärr inte mycket förändrats”. Han tillade att ”FN:s generalförsamling har fler medlemmar nu, men det är fortfarande ett organ för icke-valda diplomater. Därför är det en mycket tilltalande tanke att så småningom komplettera dem med valda parlamentariker. De skulle säkert vara närmare befolkningen och skulle sålunda regelbundet behöva stå till svars inför sina väljare. Om det dessutom skulle effektivisera beslutsprocesserna återstår att se.”

Eugen Freund talar i plenum (2 juli 2018, foto: EP)

Andra anhängare av uppmaningen till en UNPA i EU-parlamentets utskott för utrikesfrågor omfattar Elmar Brok (EPP), Soraya Post (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL) och Andrey Kovatchev (EPP).

Europaparlamentets resolution välkomnades av Ivone Soares, parlamentariker från Moçambique och ledamot av Afrikanska Unionens panafrikanska parlament. ”Med resolutioner som har antagits av Europaparlamentet, Panafrikanska parlamentet och det Latinamerikanska parlamentet har tiden kommit för progressiva regeringar i dessa tre stora världsregioner att överväga skapandet av en parlamentarisk församling inom FN,” sa Soares.

Daniel Jositsch, ledamot i det schweiziska parlamentet (Ständerrådet), kommenterade att ”den eskalerande krisen i det internationella samarbetet visar att det måste hittas nya sätt att bekämpa globala problem. Det är därför mycket positivt att Europaparlamentet uppmanar de europeiska staterna att höja sina röster för skapandet av ett FN-parlament. Det är viktigt att det nu inte bara blir en läpparnas bekännelse till detta mål, utan att konkreta åtgärder för genomförande vidtas.” 

Jo Leinen, Ivone Soares och Daniel Jositsch delar på ordförandeskapet i den parlamentariska rådgivande gruppen för den internationella kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN, UNPA-kampanjen. UNPA-kampanjen stöds bland annat av över 1500 valda parlamentariker över hela världen. Kampanjens generalsekreterare Andreas Bummel sa att Europaparlamentets uppmaning till en UNPA var ”ett djärvt och viktigt steg vid en tidpunkt då multilateralismen är under attack”. ”Regeringar som är intresserade av att försvara och stärka FN och demokratin runt om i världen bör skyndsamt verka för en demokratisering av globala institutioner och en parlamentarisk församling inom FN är en nyckel för att uppnå detta,” tillade han. Nyligen uppgav den irländska utrikesministern Simon Coveney att Irland har en ”öppen inställning” till förslaget om en UNPA.

Europaparlamentets resolution om EU:s FN-politik rekommenderade bland annat även upprättandet av ”en öppen och inkluderande mellanstatlig förberedande process under ledning av FN:s generalförsamling för ett toppmöte i FN 2020 i samband med FN: s 75-årsjubileum” som skulle överväga ”omfattande reformåtgärder för förnyelse och stärkande av FN”.

Tidigare i år publicerade Jo Leinen och Andreas Bummel en bok som handlar om om världsparlamentets idéhistoria, politiska relevans och framtida genomförande, och om hur den globala styrningen kan bli mer demokratisk och funktionell.

Översta bilden: Plenarsession med omröstning den 18 april 2018, Genevieve Engel/Europaparlamentet

Petter Ölmunger
Petter is chair of Democracy Without Borders Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.