Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Kom med i den globala aktionsveckan för ett världsparlament 19-28 oktober 2018

Kom med i vår globala aktionsvecka 19-28 oktober 2018 för upprättandet av ett världsparlament, en global demokratisk institution som kan ge representation och politiskt inflytande till alla världsmedborgare.

Klimatförändringar, miljöföroreningar, terrorism, massförstörelsevapen, kapprustning, antibiotikaresistens, pandemier, oreglerade finansmarknader, ekonomiska och sociala orättvisor, ofrivillig migration…listan kan göras mycket längre. Vi har många akuta globala utmaningar. Men vi saknar tillräckliga politiska verktyg för att lösa dessa utmaningar. Vårt nuvarande internationella system är dysfunktionellt. I en tid då multilateralism och internationella överenskommelser är under attack är förändringar som kan göra detta system mer demokratiskt och effektivt viktigare än någonsin.

Bara ett världsparlament kan återspegla alla människors lika värde

I sin bok A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century, visar författarna Andreas Bummel och Jo Leinen att upprättandet och det gradvisa utvecklandet av ett demokratiskt världsparlament är nyckeln till ett mer fredligt, rättvist och hållbart globalt samhälle. Det är fråga om moral och om demokratiska principer. Om alla människor ska anses vara lika så kan endast ett världsparlament återspegla detta värde på den globala nivån. Den mest grundläggande demokratiska principen är en människa, en röst. För första gången i mänsklighetens historia skulle ett världsparlament kunna kanalisera denna princip i världspolitiken. Men det är inte bara en fråga om moral. Det handlar också om att hitta pragmatiska och realistiska lösningar på oundvikligen globala utmaningar. Globala utmaningar kräver globala lösningar. Endast ett demokratiskt världsparlament skulle kunna ha legitimitet nog att hantera mänsklighetens gemensamma problem på ett effektivt sätt.

Denna slutsats bekräftas också i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Mål 16 säger exempelvis att för att bygga fred, rättvisa och effektiv styrning så behöver vi “transparenta institutioner med ansvarsutkrävande” och ett “lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer”. Den globala är den högsta av alla nivåer och den är samtidigt grunden för hållbar utveckling överallt. Utan global hållbarhet kan det inte finnas någon lokal hållbarhet. Ett världsparlament är nyckelreformen för att nå de globala utvecklingsmålen och för att bygga en bättre värld även bortom år 2030.

Vår vision är ett demokratiskt världsparlament, en plattform för mänsklighetens kollektiva röst likaväl som för varje enskild människas individuella och unika röst. Ett första pragmatiskt steg på väg mot detta mål skulle vara att upprätta en parlamentarisk församling inom FN såsom UNPA-kampanjen föreslår.

Vi, världsmedborgare och människor runtom i världen är kallade till att bana väg för våra kommande generationer. Var än vi lever på jorden, på landsbygden eller i megastäder, i fattigdom eller överflöd, vi har ansvar för varandra och för livsförutsättningarna på denna planet, och vi bör nu komma samman för att bygga en bättre värld.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att delta i den sjätte globala aktionsveckan för ett världsparlament i oktober 2018.

Om du använder Facebook så hittar du aktionsveckans Facebook-event här som du kan gå med i och dela i dina nätverk.

Bilden: Deltagare i federalist-seminariet på ön Ventotene 2015 efterfrågar ”World Parliament Now”, den globala aktionsveckans slogan. (här kan du läsa mer om Ventotene-seminariet).

Petter Ölmunger
Petter is chair of Democracy Without Borders Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.