Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Svensk gren av Democracy Without Borders bildad i Stockholm

Igår blev det möjligt att bli medlem i föreningen Demokrati utan gränser som bildades vid ett möte lördagen den 3 februari i Gamla stan. Föreningens syfte är bland annat att ”stärka en kosmopolitisk orientering av samhället”, och att verka för ”demokrati och lagstyre på global nivå”.

I linje med den internationella organisationen Democracy Without Borders, kommer den svenska grenen att fokusera sitt arbete kring kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN, vilket förkortas UNPA. Inrättande av en UNPA utgör ett första steg mot ett direktvalt världsparlament.

I nuläget stöds förslaget om att inrätta en UNPA av 46 sittande riksdagsledamöter från olika partier, liksom av ett stort antal tidigare parlamentariker, professorer och företrädare för civilsamhället. Totalt i världen är det över 1500 parlamentariker från mer än 100 länder. Sveriges nuvarande vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, ställde sig bakom kampanjen 2012. Svenska FN-förbundet har också uttryckt sitt stöd. Än så länge har dock regeringen undvikt att uttala sig i frågan.

Till föreningens ordförande valdes Petter Ölmunger, som sedan flera år arbetat som nationell samordnare för UNPA-kampanjen. Han ser bildandet av Demokrati utan gränser som ett mycket angeläget steg:

– Sedan 2014 har vi drivit frågan genom ett informellt nätverk. Även om arbetet gett resultat ser vi nu ett behov av att utveckla en mer effektiv struktur för att kunna arbeta långsiktigt med frågan.

Democracy Without Borders bildades i Tyskland förra året för att driva frågan om global demokrati på ett bredare sätt.

– I det såg vi en möjlighet i Sverige för omorganisering och för att bli delaktiga i den internationella ambitionen, säger Petter. Namnet är slagkraftigt och vi delar dess strävan för en demokrati bortom nationalstatens gränser.

Demokrati utan gränser ser FN som den självklara organisation genom vilken en global demokrati kan växa fram. Hans Leander, som valdes som kassör, ser stora möjligheter att mobilisera engagemang kring FN.

– Det är helt avgörande för vår planets framtid att vi utvecklar legitima demokratiska verktyg för global mänsklig samverkan, menar Hans. Mänsklighetens stora frågor kan inte hanteras av en enskild stat och än mindre av företag eller andra icke-transparenta globala aktörer.

På mötet i Stockholm valdes även Carl Dahlbäck, Evin Incir, Carin Ölmunger och Folke Tersman som ledamöter i styrelsen. Nästa år planeras föreningens första kongress. Alla som vill verka för demokratins principer och ställning i vårt globala samhälle är välkomna att engagera sig i Demokrati utan gränser.

Hans Leander
Hans is a board member of Democracy Without Borders-Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.