Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Svensk gren av Democracy Without Borders bildad i Stockholm

View from Stockholm City Hall, Stockholm, Sweden. Photo by Jonatan Svensson Glad, CC BY-SA 4.0

Vid ett möte lördagen den 3 februari i Stockholm bildades föreningen Demokrati utan gränser. Enligt stadgarna som antogs på mötet i Gamla stan är syftet med föreningen att ”stärka en kosmopolitisk orientering av samhället”, att ”öka förståelsen och samhörigheten mellan människor, länder och världsdelar”, och att verka för ”demokrati och lagstyre på global nivå”.

Fokus på UNPA-kampanjen 

Liksom det internationella Democracy Without Borders, beslutade vi i den svenska grenen att på liknande sätt fokusera vårt arbete kring kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN, vilket förkortas UNPA-kampanjen.

I nuläget stöds förslaget om att inrätta en UNPA av nära 50 sittande riksdagsledamöter och europaparlamentariker från olika partier och över blockgränserna, liksom av mer än 30 före detta riksdagsledamöter (totalt i världen är det över 1500). Sveriges nuvarande vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin, ställde sig bakom kampanjen 2012. Svenska FN-förbundet har också uttryckt sitt stöd. Än så länge har dock regeringen undvikt att uttala sig i frågan.

Sedan 2014 har arbetet med global demokrati i Sverige kanaliserats genom ett löst nätverk. Även om arbetet gett goda resultat ser vi nu ett behov av att utveckla en mer effektiv struktur för att kunna arbeta långsiktigt med frågan.

Carl Dahlbäck, Hans Leander, Folke Tersman, Carin Ölmunger ochPetter Ölmunger (Evin Incir saknas på bilden)

När Democracy Without Borders bildades i Tyskland förra året såg vi en möjlighet i Sverige för omorganisering och för att bli delaktiga i den internationella ambitionen. Vi delar dess strävan för en demokrati bortom nationalstatens gränser. Det är helt avgörande för vår planets framtid att vi utvecklar legitima demokratiska verktyg för global mänsklig samverkan. Mänsklighetens stora frågor kan inte överlämnas till regeringar, företag eller andra icke-transparenta globala aktörer.

På mötet i Stockholm valdes Petter Ölmunger till ordförande. Petter har spelat en avgörande roll i nätverket och är nationell samordnare för UNPA-kampanjen. Mötet valde även Hans Leander som kassör, samt Carl Dahlbäck, Evin Incir, Carin Ölmunger och Folke Tersman som ledamöter i styrelsen. Nästa år planeras föreningens första kongress.

Vi anar hopp och försiktig optimism. Många har redan uttryckt intresse av att ansluta sig till föreningen. Är du intresserad, tveka inte att kontakta oss via e-post info@demokratiutangranser.org

Toppbilden: View of Stockholm av Jonatan Svensson Glad, CC BY-SA 4.0

Hans Leander
Hans is a board member of Democracy Without Borders-Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.