Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

För en medborgarvald global klimatförsamling

Photo by Li-An Lim on Unsplash

Klimatkrisen fortsätter att intensifieras och kräver omedelbara globala åtgärder. Det akuta behovet av en effektiv klimatpolitik kräver innovativa lösningar som överskrider nationsgränser och förenar medborgare runt om i världen. Ett lovande förslag är att inrätta en vald global klimatförsamling (Global Climate Assembly, GCA), ett internationellt organ som representerar de globala medborgarnas röst i utformningen av klimatpolitiken.

Enligt vårt förslag skulle en sådan GCA vara en prototyp för en permanent global församling som väljs av världens medborgare. Den bör inrättas av en allians av länder som omfattar minst hälften av världens vuxna befolkning. Överläggningarna i GCA skulle utgöra ett forum för att formulera en klimatpolitik som återspeglar de värderingar och farhågor som medborgare världen över har. Denna församling skulle utforma förslag till internationella fördrag för att bekämpa klimatförändringarna och lägga fram dem för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

En prototyp för en permanent global församling som väljs av världens medborgare

Enligt vårt förslag skulle representanterna i en GCA utses genom två röstningsomgångar. Först ett förval online där allmänheten röstar på listor över representanter. Därefter kvalificerar sig de tolv listor som fått mest stöd till den globala omröstningen. Själva valet skulle äga rum sex månader efter det att de utvalda listorna blivit offentliggjorda, vilket skulle ge utrymme för debatter och kampanjer. Mandaten skulle fördelas proportionellt i förhållande till andelen röster.

Globala politiska val skulle göra det möjligt för medborgare över hela världen att delta i samma val, över nationsgränser. Globala val skulle också främja en global offentlig debatt, öka medvetenheten om klimaträttvisa och underlätta framväxten av globala medier. Att använda proportionell representation för valet av GCA:s ledamöter skulle innebära en banbrytande möjlighet för medborgare i hela världen att delta i samma val och göra sina val från olika listor i en unik världsomspännande valkrets. Genom att varje vuxen person över hela världen får en röst skulle dessa val överskrida nationella gränser och ge varje världsmedborgare en likvärdig röst. Mer information om GCA finns i ett policydokument från Global Redistribution Advocates, en ny grupp som har tagit fram förslaget.

Nyligen genomförda studier, såsom den forskning som genomförts av Adrien Fabre och hans kollegor och som finns tillgänglig här, har visat att medborgare i 20 länder i det närmaste enhälligt förespråkar en GCA. Opinionsundersökningar som omfattar olika länder, inklusive Brasilien, Tyskland, Japan, Storbritannien och USA, har visat ett betydande stöd för globala demokratiska institutioner och betonat behovet av en global regering och ett globalt parlament som väljs direkt av världens befolkning.

Tanken på en GCA är uppmuntrande nog inte ny. Visionärer som Immanuel Kant och Albert Einstein har förespråkade demokratiska globala institutioner för att ta itu med globala utmaningar. Redan Campaign for World Government, som grundades före andra världskriget, förespråkade direkt representation på global nivå. Under årens lopp har stödet för global demokrati ökat, och initiativ som kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN har tagit fart och fått stöd från parlamentsledamöter, statsöverhuvuden och internationella organ. Denna potentiella nya församling lyfts fram som ett första steg mot ett folkvalt världsparlament. GCA föreslås som ett komplement och skulle faktiskt kunna vara en avgörande språngbräda för att uppnå detta mål.

För att stödja utvecklingen av global klimatstyrning och inrättandet av en GCA uppmanar vi dig att underteckna en petition från Global Redistribution Advocates. Denna organisation arbetar för att främja global fördelning och klimaträttvisa, med fokus på att stärka marginaliserade grupper och förespråka en rättvis och jämlik klimatpolitik för beslutsfattare över hela världen. Genom att gå samman med likasinnade och delta i deras initiativ kan du bidra till att forma en hållbar och inkluderande framtid för alla.

Adrien Fabre
Adrien Fabre is a researcher at CIRED, the Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement, and founder of Global Redistribution Advocates
Eston McKeague
Eston McKeague is the President of the Young World Federalists and a member of the board of Citizens for Global Solutions in the United States.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.