Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Civilsamhället samlas i New York för Global Futures Forum

Photo: (c) International Service for Human Rights. With kind permission.

Företrädare för civilsamhället kommer att träffas i New York nästa månad för att diskutera gemensamma rekommendationer för hur man kan ta itu med globala utmaningar och reformera den globala styrningen. Det är den första stora konferensen av detta slag som hålls fysiskt sedan utbrottet av COVID-19 för tre år sedan.

Förberedande samråd inom sju tematiska spår pågår redan online och i samband med regionala möten. Dessa kommer att kulminera i ett tvådagars globalt framtidsforum (Global Futures Forum) där deltagarna kommer att diskutera och prioritera förslagen. Framtidsforumet kommer att hållas i hybridformat (både fysiskt och virtuellt) och planeras äga rum den 20-21 mars 2023.

Logotyp för Global Futures Forum som planeras äga rum i mars 2023

De sju tematiska spåren omfattar den globala ekonomiska och finansiella strukturen, mänskliga rättigheter och deltagande, utveckling och de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030), ett globalt digitalt avtal, miljöstyrning, fred och säkerhet samt förnyelse av FN och global styrning.

Forumet anordnas av Coalition for the UN We Need (C4UN), ett nätverk av organisationer i det civila samhället som vill förbättra FN:s förmåga att tjäna världens befolkning på ett mer effektivt, ansvarsfullt och legitimt sätt. C4UN bildades några år före FN:s 75-årsjubileum 2020 för att driva på för ett globalt toppmöte som skulle överväga reformer av det globala styrelseskicket i denna anda. På grund av COVID-19 blev koalitionen tvungen att ställa in en fysisk konferens som hade planerats till början av 2020 och istället hålla den online, där man antog en ”UN75 People’s Declaration and Plan for Action”.

Alla ögon riktas nu mot FN:s ”Summit of the Future”

Mot bakgrund av en eskalerande ”global polykris” som understryker behovet av effektivare globalt samarbete och åtgärder är alla ögon nu riktade mot ett framtidstoppmöte (Summit of the Future) som FN planerar att sammankalla 2024 för att anta en så kallad ”framtidspakt”. Ett ministermöte är planerat till september i år.

På sin webbplats skriver arrangörerna av Global Futures Forum att forumet syftar till att ”utforska utformningen, genomförbarheten och den potentiella effekten av ett brett spektrum av förslag, från det civila samhällets unika synvinkel”. Ett viktigt mål är enligt dem att ”färdigställa och sprida en People’s Pact for the Future för att ge idéer och insikter från det civila samhället till de officiella diskussionerna om en Pact for the Future”.

Sedan FN:s 75-årsjubileum har en rad FN-samråd med allmänheten och det civila samhället ägt rum i olika former. Nyligen uppmanade en rådgivande panel som FN:s generalsekreterare inrättat för att undersöka förslag till bättre förvaltning av globala allmännyttor och en effektivare multilateralism till att lämna in bidrag. Panelen kommer att överlämna sin rapport till FN-chefen i april 2023.

Kommer framtidspakten lyssna på civilsamhället?

Den senaste etappen i FN:s samråd var ett onlinemöte som organiserades den 15 februari av Tyskland och Namibia. De två länderna är de av FN utsedda medarrangörerna av de ”mellanstatliga samråden om den förberedande processen för framtidstoppmötet”. Företrädare för icke-statliga organisationer fick två minuter på sig att presentera sina synpunkter. De försäkrades om att ”deras röster kommer att bli hörda”.

Deltagarna i C4UN hoppas att det så småningom kommer att finnas en politisk drivkraft i FN och bland medlemsstaterna för att långtgående förslag ska kunna beslutas och genomföras. Global Futures Forum arrangeras för att hjälpa till att identifiera dessa. ”Det råder konsensus om att status quo är ohållbart, men vi måste förstå orsakerna till detta och vad som måste göras”, sade Daniel Perell, medordförande för koalitionen och FN-representant för Bahá’í International Community med säte i New York.

När det gäller att förbättra FN:s demokratiska och deltagarorienterade karaktär har förslagen om att inrätta en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) och att skapa en mekanism för världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) fått ett brett stöd från civilsamhället. En kampanj kallad ”We The Peoples”, som leds av Democracy Without Borders, CIVICUS och Democracy International, stöds av över 200 grupper och nätverk, däribland C4UN.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.