Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Global folkförsamling riktar krav mot FN:s medlemsländer

New York / United States - 30 Jun 2017: UN building in New York, United States

Medan stats- och regeringschefer möttes i New York för FN:s årliga generaldebatt, stod Global Call to Action Against Poverty (GCAP) värd för ett alternativt onlineevenemang 20-22 september som samlade representanter för marginaliserade grupper och civilsamhällesnätverk från hela världen.

En slutdeklaration som antogs och som riktar sig mot regeringarna i FN:s medlemsländer ställer 25 specifika krav inom nio områden: folkhälsa och jämlik vaccination, socialt skydd, civilsamhällets utrymme och mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimat- och miljörättvisa, skuldrättvisa, ekonomisk rättvisa, vägar till fred och FN-reform.

Uppmaning till global demokrati och ett robust utrymme för civilsamhället

”Vi har försökt sammanfoga röster från de mest marginaliserade grupperna i folkförsamlingar organiserade på nationell, regional och global nivå. Deklarationen har utarbetats i en nedifrån-och-upp-process genom att samla input från de gräsrotsgrupper som världsledare måste lyssna på”, sa Ingo Ritz, direktor för GCAP i ett pressmeddelande.

Gabriela Bucher, direktor för Oxfam, talar vid 2022 års Global People’s Assembly

I det inledande avsnittet konstaterar deklarationen att den ”politiska, finansiella, ekonomiska och sociala arkitekturen” såväl som dess ledarskap ”sviker oss”. Enligt dokumentet “marginaliseras exkluderade människor och vår planet görs obeboelig” på grund av ”stigande mat- och energipriser, förlust av försörjning, klimatförändringar, miljöförstöring, krig och kritiska klyftor inom sjukvården, inklusive orättvisor i kampen mot covid-19.”

Deklarationen påminner vidare att halvvägs i genomförandet av Agenda 2030 som antogs 2015, ”framstår det visionära löftet om social rättvisa och en rättvis, rättighetsbaserad, jämlik och ekologiskt hållbar värld för alla som mer avlägsen än någonsin.”

De specifika kraven ställs utifrån en vision om inkludering, ansvarighet, transparens, delaktighet och jämlikhet. Deklarationen uppmanar till ”global demokrati och ett robust utrymme för civilsamhället”.

Över 25 civilsamhällesgrupper och nätverk hjälpte till med att organisera den globala församlingen, inklusive Action for Sustainable Development, Asia Development Alliance, CIVICUS, Coalition for the UN We Need, Democracy Without Borders, Global Coalition for Social Protection Floors, Forus, Latindadd, Nigeria Network of NGOs, TAP Network och Women’s Major Group. En fullständig lista över organisationerna inkluderas i programmet.

Förslag för ett mer demokratiskt FN

”Den globala folkförsamlingen skapar ett viktigt utrymme för alternativa åsikter och röster att höjas medan statschefer träffas i New York. De som samlats i församlingen anser att FN inte kan förbli en exklusiv regeringsklubb. Folket, civilsamhället och folkvalda måste inkluderas”, kommenterade Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, i ett pressmeddelande.

Talare och moderatorer vid folkförsamlingens session om ett mer demokratiskt FN 21 september 2022

Inom området FN-reform uppmanar folkförsamlingens deklaration regeringar att ”göra globala institutioner mer demokratiska, representativa och inkluderande”. Två specifika krav som ställs är skapandet av en parlamentarisk församling inom FN och ett världsmedborgarinitiativ inom FN. I en session anordnad av Democracy Without Borders på uppdrag av “We The Peoples”-kampanjen för inkluderande global styrning, förklarade experttalare dessa förslag.

James Organ, föreläsare vid University of Liverpool School of Law, betonade att instrumentet för världsmedborgarinitiativ representerar en ”nedifrån-upp-form för medborgardeltagande” som erbjuder ”en tydlig väg till påverkan på politik och beslutsfattande” . Han föreslog att experter skulle ta fram ett utkast till regelverk för ett världsmedborgarinitiativ som FN skulle kunna genomföra.

Enligt Ivone Soares, en parlamentsledamot från Moçambique, skulle den föreslagna parlamentariska församlingen inom FN ”vara ett formellt organ för att utöka representationen i FN till valda representanter, inte bara från regeringspartier utan också från minoriteter som inte ingår i regeringen” . På så sätt, sa hon, ”kommer församlingen att tillåta en mycket bredare variation av röster att höras inom FN.”

Rianna Nayee från FN-förbundet i Storbritannien förde fram förslag om ett FN-sändebud för civilsamhället och hävdade bland annat att en systemomfattande sändebudsposition kan bidra till att göra FN mer tillgängligt och kan hjälpa till att underlätta genomförandet av andra förslag.

Jeffery Huffines, senior rådgivare för Coalition for the UN We Need (C4UN), beskrev 2024 års framtidstoppmöte som en möjlighet att driva reformförslag. Han sa att ”det kanske är dags för oss att uppmana progressiva stater att etablera en koalition för inkluderande global styrning” för att arbeta med att implementera de krav som förespråkas av kampanjen ”We The Peoples”.

Vid en annan session på folkförsamlingen, som organiserades av C4UN, tillkännagavs planer på att sammankalla ett ”Global Futures Forum” i början av 2023 som är tänkt att vara en samlingspunkt för civilsamhället och för “en rad kampanjer och förslag för att stärka FN i den förberedelseprocess som leder till framtidstoppmötet 2024.”

Enkätbaserad forskning som har genomförts nyligen tyder på att medborgarna föredrar att det läggs till en direktvald kammare vid sidan av FN:s generalförsamling framför status quo.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.