Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Sex nya spelregler för att uppdatera och stärka demokratin

TOKYO, JAPAN - June 28, 2022: Official noticeboard on street with posters of candidates in the House of Councillors. It's in in Tokyo's Nihonbashi area. A Nomura office building is in the background.

Demokratin har bestått över århundraden eftersom den är det mest effektiva verktyget för att fatta beslut i stora, mångsidiga, samhällen. Den ger oss kontroll över beslutsfattare och håller dem ansvariga inför oss. Den är mänsklighetens mest komplexa sociala uppfinning.

Men nu måste demokratin utvecklas för att möta globaliseringens och den tekniska revolutionens utmaningar. Demokratin har inte utvecklats på över 100 år, då den industriella revolutionen tvingade fram ändringar av dess speregler och gav arbetande män och sedan kvinnor rösträtt genom rättvisa och hemliga val. Det är dags att uppdatera demokratin igen genom sex nya spelregler.

Ny bok: The Rules of Democracy av Marcial Bragadini Boo, Policy Press, 2022

Uppdaterade demokratiregler kommer dessutom att göra det lättare för oss att diskutera och komma överens om potentiella lösningar på svårlösta eller globala problem, oavsett om det gäller pandemier, ojämlikhet, utsatthet på nätet, flyktingkriser eller klimatförändringar. Och bättre regler för demokratin kommer att bidra till att alla som berörs av beslut blir mer rättvist representerade vid beslutsbordet. Det görs inte tillräckligt bra nu. Min nya bok ”The Rules of Democracy” ger förslag på förbättringar.

Ett globalt parlament

Den första nya regeln är att vi måste få välja människor att representera oss inte bara lokalt och nationellt, utan också internationellt. Demokratin ska vara ett system som speglar den värld vi lever i, med beslut om gatustädning och bibliotek som fattas av lokala politiker, om ekonomi, säkerhet, järnvägar av nationella politiker och beslut om miljö, global ekonomi, handel och internet av internationella politiker, alla direkt valda av oss i ett globalt parlament, och ansvariga inför oss när det gäller att representera våra åsikter om alla de beslut som påverkar våra liv.

På detta sätt kan demokratin utvecklas som system för att svara på utmaningarna med globaliseringen och den tekniska revolutionen. Direktvalda och ansvariga internationella politiker kan företräda våra intressen i globala frågor, samtidigt som en stark lokal demokrati ger oss oss inflytande över beslut om vårt lokalsamhälle, och nationella politiker löser nationella frågor och kämpar för våra identiteter.

Video om boken på YouTube

För hundratals år sedan löstes endemiska regionala konflikter delvis genom bildandet av nationalstater som Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien. Ändå förblev bayrare, toskanare, bretoner och skottar med rätta stolta över sina separata regionala traditioner och sin historia, samtidigt som de drog nytta av ett nationellt forum där tvister kunde lösas och där man kunde komma överens om olika tillvägagångssätt för förändring. Samma utveckling kan nu ske internationellt, där ansvariga politiker från alla kontinenter samlas för att diskutera gemensamma problem och hitta kompromisser genom debatt.

Att strukturera demokratin som ett system på detta sätt kommer att ge oss större kontroll över det beslutsfattande som påverkar våra liv, vare sig det handlar om städningen av grannskapets gator eller skyddet av världshaven, eftersom vi skulle kunna välja någon att företräda våra intressen på varje nivå. Att implementera demokratin som ett globalt system enligt dessa linjer kanske inte kan ske omedelbart. Men det är ett rimligt, om än inte fullständigt, svar på klyftan i ansvarsskyldighet som har vuxit fram i en globaliserad, teknologisk, sammankopplad värld. Demokratin är ett effektivt sätt att fatta komplexa samhällsbeslut och att ställa beslutsfattare till svars.

Transparens och ansvarighet

Den andra nya spelregeln är att vi behöver få veta mycket mer om hur våra skatter höjs och hur de används. Företag borde tvingas redovisa skatten de betalar och politikerna att rapportera vad de spenderar, oavsett om det är lokalt, nationellt och internationellt. Personlig, transparent skatteinformation kommer att hjälpa oss att påverka och granska hur våra pengar spenderas, vilket förbättrar demokratin.

Den tredje nya spelregeln är att politiker ska stå till svars för sina ord och för effekterna av sina beslut. Det är för lätt för dem att ljuga, fuska eller utställa tomma löften. Precis som oberoende organ säkerställer rättvisa val kan vi istället reglera vad politiker säger, föra dem inför domstol eller tvinga dem att hålla val igen om de ljuger eller fuskar, och hålla dem till svars för sina löften och handlingar också i regeringsställning . Detta skulle säkerställa en mer rättvis konkurrens om röster och hjälpa politiker att fatta bättre beslut när de väl blivit valda. Och ge oss större förtroende för själva demokratin.

Den fjärde nya spelregeln är att alla offentliga tjänster och tjänstemän ska hållas ansvariga för att förbättra och lära sig samt för hur offentliga medel spenderas. Tjänstemän måste lära av varandra för att göra bättre ifrån sig, för att använda data och information i högre utsträckning, för att investera i att engagera och motivera sin egen personal samt för att uppfylla garanterade minimikrav. Detta kommer att minska förväntningsgapet mellan vad vi efterfrågar och vad vi får från offentliga tjänster.

Deltagande och oberoende domare

Den femte nya spelregeln gäller oss. Var och en av oss borde inte bara lyda lagen och betala våra skatter. Vi borde alla rösta och bidra till våra samhällen också. Demokratin levereras inte som pizza. Vi måste delta i den, annars kommer den att domineras av galenpannor och extremister. Vi delar våra samhällen. Vi bör också dela ansvaret för att säkerställa att våra samhällen är framgångsrika, oavsett om vårt samhälle är vårt grannskap, vår nation eller hela planeten.

Den sjätte nya spelregeln är att demokratin behöver oberoende, ansvarsfulla domare. Inom idrotten måste regler upprätthållas, så att spelet spelas rättvist, utan fusk. Demokratin är inte annorlunda i detta, och på en del sätt viktigare eftersom insatserna är så höga. Demokratins regulatorer inkluderar domstolar och, i Storbritannien och många andra länder, revisionskontor, val- och gränskommissioner. De ser till att politikerna, våra förtroendevalda, spelar efter reglerna och fattar beslut rättvist å allas våra vägnar.

Nya spelregler för demokratin som efterlevs väl kommer att hjälpa oss att övervinna dagens utmaningar för samhället, lokalt, nationellt och internationellt, oavsett om utmaningen kommer från teknik, ett globalt virus eller risken för krig. Demokratin är alldeles för viktig för att vi inte ska göra den bättre.

Marcial Boo
Marcial Boo is Chair of the UK Institute of Regulation. For over six years, he was CEO of the UK's Independent Parliamentary Standards Authority and during the Covid pandemic CEO of the UK's Public Health Register.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.