Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Rysk attack på Ukraina trappar upp “globalt krig” mot demokratin

A large protest of more than 100,000 against the Russian invasion was held in Berlin, Germany, on 27 February 2022. Image source:

Mitt under pågående globala protester mot Rysslands invasion av Ukraina publicerade Democracy Without Borders igår ett uttalande som fördömer ”angreppskriget som den ryska regimen och dess möjliggörare har startat.”

Den internationella civilsamhällesorganisationen, som verkar för att främja global demokrati och globalt medborgarskap, förklarar sin ”solidaritet med det ukrainska folket och deras regering som står inför denna illegala invasion. Vi står i solidaritet med alla människor som talar ut för fred, demokrati och frihet och som förtrycks av den ryska regimen och dess styrkor: i Ukraina, Georgien och Ryssland självt.”

Organisationen säger att Rysslands attack ”är ett flagrant brott mot FN-stadgan” som ”inte bara är riktat mot folket i Ukraina och grundläggande principer för en fredlig internationell ordning” utan också ”riktat mot principerna om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter som har börjat blomstra i Ukraina.”

Attacken riktar sig mot principerna om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter

Enligt Democracy Without Borders “innebär den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina en upptrappning av autokratiska regimers dolda och öppna globala krig mot demokratin. Demokratiska krafter måste trycka tillbaka så starkt de kan.”

Organisationen “uppmanar alla regeringar att hjälpa till att isolera den ryska regimen och dess möjliggörare på den internationella scenen, att hjälpa Ukraina att utöva sin rätt till självförsvar och att vidta starkast möjliga åtgärder för att utöva finansiellt, ekonomiskt och politiskt tryck på angriparna så att de drar sig tillbaka och avslutar fientligheterna.”

Uttalandet understryker att “det ryska vetot mot en resolution i FN:s säkerhetsråd i denna fråga är ett missbruk av vetoprivilegiet eftersom det finns en uppenbar intressekonflikt” och uppmanar FN:s medlemsländer att “inhämta ett juridiskt yttrande från Internationella domstolen om huruvida användningen av vetot under sådana omständigheter kan anses förenlig med FN-stadgans anda och syften.”

Uttalandet välkomnar att generalförsamlingen samlas till ett nödmöte under principen om ”Uniting for Peace”, vilket civilsamhällsorganisationen efterlyste redan innan den fullskaliga invasionen startade, och säger att ”kraftfulla åtgärder från det internationella samfundet” bör ske på mandat av FN.

Uttalandet framhåller vidare att ”Internationella brottmålsdomstolen har legal jurisdiktion att åtala krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord på Ukrainas territorium sedan 2014” och anser att domstolens åklagare behöver samla in bevis om huruvida sådana brott begås så att de som är ansvariga kan hållas ansvariga, i synnerhet Rysslands president Vladimir Putin.

Democracy Without Borders uppmanar ”alla länder som inte redan har gjort det att ansluta sig till Internationella brottmålsdomstolen och acceptera dess jurisdiktion. Detta är tillfället för dessa länder att visa sitt engagemang för internationell rättvisa.” I synnerhet har USA inte anslutit sig till domstolen.

Enligt dokumentet anser Democracy Without Borders att ”en omfattande reform av FN är nödvändig för att världsorganisationen ska kunna upprätthålla internationell fred och säkerhet och hantera globala utmaningar som klimatförändringar eller pandemier.” I uttalandet efterlyses bland annat inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN som skulle kunna göras ”just nu” under den svåra tröskeln att ändra FN-stadgan.

Uttalandet understryker att civilsamhällsorganisationen fördömer kränkningar av internationell rätt och grundläggande mänskliga rättigheter ”oberoende av vem och var de begås.” Organisationens direktor Andreas Bummel tillade att det ”nu är tillfälle att stödja Ukraina i att avvärja en illegal fullskalig invasion.”

Uttalandet i sin helhet kan läsas här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.