Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Grupper efterlyser starkare samarbete mellan demokratier inför toppmöte

The White House, Washington DC in sunny summer day nobody

Inför det virtuella toppmöte för demokrati (Summit for Democracy) som USA:s president Joe Biden står värd för den 9 och 10 december, har International Coalition for Democratic Renewal (ICDR) lanserat ett uttalande som uppmanar till ett stärkt samarbete mellan demokratier världen över. Koalitionen startades för fyra år sedan och inkluderar nu över 400 intellektuella, forskare, politiker, företrädare för civilsamhället och demokratiaktivister från hela världen. Uttalandet publicerades idag av gruppernas värdorganisation, Forum 2000.

Dokumentet framhåller att ”demokratiska regeringar från alla världens regioner måste utveckla en gemensam demokratisk agenda för att hantera utmaningarna från Kina och Ryssland och för att ta itu med vanliga orsaker till demokratisk tillbakagång på hemmaplan”, och tillägger att de bör göra det i ”nära samarbete med och involvera civilsamhällets aktörer och demokratiska parlamentariker”. Enligt koalitionen erbjuder det kommande toppmötet för demokrati ”ett lämpligt forum” för att lansera denna uppgift och kan innebära en ”kickstart för återupplivandet av det demokratiska samarbetet.”

En FN-rapportör för demokrati?

Förutom att ta upp frågor som autokratiska regeringars ”inblandning i länder runt om i världen” och att det globala finansiella systemet underlättar för kleptokrati, rekommenderar koalitionen att ”en debatt om att inrätta ett särskilt sändebud/rapportör för demokrati inom FN-systemet för att göra det svårare för de auktoritära att dra nytta av de internationella strukturerna” borde stå på toppmötets agenda.

Förra månaden uttryckte European Partnership for Democracy sina förväntningar på att regeringar som deltar i toppmötet uppmanas att göra specifika åtaganden. En ”meny” som organisationen tagit fram i samråd med andra grupper innehåller 41 förslag inom flera tematiska områden såsom samarbete på internationell nivå, nationella strukturer för att stödja demokrati, demokratisk praxis, utrikespolitik och internationell utveckling, demokratisk tillbakagång och autokratisering, digital policy, korruption samt bevakning och uppföljning.

I linje med ICDR:s förslag säger en av punkterna inom det första tematiska området att stater ”kan komma överens” om att arbeta för skapandet av en särskild FN-rapportör för demokrati.

Civilsamhället ”till stor del utelämnat åt sig själv”

Mindre än fyra veckor före toppmötet är det är det tänkta programmet vagt och obekräftat, och det rådet ovisshet vad gäller deltagare, format och innehåll. Enligt källor till Atlantic Council och Foreign Policy har inbjudningar ”gått ut till 108 länder” men det verkar inte ha utfärdats några inbjudningar till företrädare för civilsamhället och aktivister så här långt. Det har också argumenterats för att demokratiska oppositionsledare bör inkluderas i toppmötet.

I synnerhet är det fortfarande oklart om och hur civilsamhällets input kommer att tas upp av den officiella toppmötesprocessen. Enligt en rapport från Politico klagar civilsamhällesgrupper över att ”bli marginaliserade” och ”utelämnade” trots att en oidentifierad källa från Vita huset, inofficiellt, insisterar på att administrationen aktivt engagerar externa grupper och ”kommer att involvera civilsamhället på ett meningsfullt sätt i varje aspekt av själva toppmötet.”

”Såvitt vi kan bedöma är civilsamhället i detta skede till stor del utlämnat åt sig själv när det gäller toppmötet och det är svårt att få information”, kommenterade Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel. I augusti presenterade organisationen sina egna ”principer och förslag” för en ”demokratiallians” som lyfte fram synpunkten att parlamentariker och representanter för civilsamhällets organisationer borde vara en del av toppmötet. ”Deras engagemang måste vara mer än bara symboliskt”, stod det i dokumentet.

Under International IDEA:s överinseende kommer en serie webbseminarier att hållas av ett stort antal organisationer den 7 december för att ”stärka en global konversation om demokratin”.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.