Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Global folkförsamling ställer krav på FN

New, York, NY, USA - September 24, 2016 - United Nations Headquarters in New York City: The United Nations General Assembly opens.

21-23 september 2021 stod Global Call to Action Against Poverty (GCAP) värd för en virtuell global folkförsamling (Global People’s Assembly), parallellt med ett högnivåsegment i FN:s generalförsamling i New York.

Mötets slutdeklaration lyfter fram intressen hos de minst gynnade samhällsgrupperna runt om i världen, grupper som ”vägrar att bli lämnade utanför”, särskilt i ljuset av covid-19-pandemin och de utmaningar som den har skapat och förvärrat.

I ett avsnitt om FN-reformer uppmanar deklarationen FN:s medlemsländer att stödja ”skapandet av en parlamentarisk församling inom FN, ett världsmedborgarinitiativ inom FN och ett FN-sändebud för civilsamhället på hög nivå”, krav som förts fram av Democracy Without Borders och andra organisationer. Dokumentet ”välkomnar” visserligen FN-generalsekreterarens senaste rapport med titeln ”Our Common Agenda”, men påpekar samtidigt att ”luckor kvarstår”, och betonar särskilt att ”den statscentrerade modellen för styrning oundvikligen leder till den kris som vi ser idag.”

Den statscentrerade styrningsmodellen leder oundvikligen till den kris vi ser idag

Som det påpekas i inledningen av deklarationen antogs dokumentet

“för att främja en mer jämlik gemenskap mellan folk och nationer, byggd på solidaritet och respekt för varje människas rättigheter, för att skydda planeten från miljöförstöring och antropogena klimatförändringar, för att eliminera fattigdom och orättvisor, och för att ta steget ut ur denna pandemi till en mer rättvis, jämlik, välmående och hållbar värld.” 

Dokumentet uppmanar ”de som har lämnat oss utanför att lyssna och agera för sin egen skull, såväl som för vår skull, eftersom vi är ett globalt samhälle.”

I förordet noteras vidare delegaternas åsikt att ”även om vi systematiskt marginaliseras, utnyttjas och förföljs, är vi inte offer”, och poängterar att ”vi är innovativa och vi har lösningar för de systemiska och strukturella nackdelar som framför allt upplevs av kvinnor och flickor, ursprungsbefolkningar, såväl som individer som marginaliseras på grundval av ålder, sexuella preferenser, trossystem, arbete eller härkomst.”

Huvudteman och deltagare

Detta perspektiv är kännetecknande för folkförsamlingens övergripande sammanhanget och dess diskussioner. Dess huvudteman inkluderade fri och allmän tillgång till COVID-19-vaccin globalt; skapande och säkerställande av ett universellt socialt skyddsnät för alla; vägar till fred från konflikt; klimat- och miljörättvisa; försvar av mänskliga rättigheter och medborgerligt utrymme; finansiering för utveckling och uppbyggnad av en ny global ekonomisk arkitektur; samt reformering av FN.

Den globala folkförsamlingen förde samman över 34 civilsamhällesorganisationer. Vid sidan av Democracy Without Borders deltog bland annat ActionAid, CIVICUS, Coalition for the UN We Need, Democracy International, Forus International, SDG Watch Europe och GESTOS. Totalt deltog omkring 950 delegater i församlingens olika sessioner, och representerade hundratals rörelser och organisationer och miljontals människor från hela världen.

Peter Kamalingin, Afrika-direktor för Oxfam International, talade i öppningssessionen och presenterade mötets huvudteman. Bland talarna fanns Malaysias utrikesminister, Saifuddin Abdullah, och Sanjay Paswan, ledamot av Bihar Legislative Council, Indien, som deltog i en panel om genomförandet i Asien av FN:s mål för hållbar utveckling.

Session om FN-reform och kampanjen ”We The Peoples”

Tillsammans med partnerorganisationerna CIVICUS, Coalition for the UN We Need och Democracy International stod Democracy Without Borders värd för en session om hur FN kan demokratiseras och hur man kan främja och stärka kampanjen ”We The Peoples”. Kampanjen representerar en gemensam civilsamhällsplattform som förespråkar en parlamentarisk församling inom FN, ett världsmedborgarinitiativ inom FN och ett sändebud för civilsamhället inom FN.

Kampanjen ”We The Peoples” är ett civilsamhällesupprop för en inkluderande global styrning som stöds av 189 organisationer över hela världen

Jeffrey Huffines från Koalitionen för det FN vi behöver inledde sessionen med att presentera FN-generalsekreterarens senaste rapport ’Our Common Agenda’ och beskrev vägar för att främja principerna och förslagen i kampanjen ”We The Peoples”.

Andreas Bummel från Democracy Without Borders diskuterade möjligheten att söka stöd från nationella och internationella parlamentariker runt om i världen. Ett gemensamt parlamentarikeruttalande, med brett stöd, skulle vara ett viktigt steg i främjandet av en mer inkluderande global styrning.

Mandeep Tiwana från CIVICUS diskuterade vägar för att utöka stödet från civilsamhällets grupper. Han förklarade varför ett sådant ökat stöd skulle vara fördelaktigt för civilsamhället, i synnerhet med tanke på förslaget om ett civilsamhällessändebud inom FN som en ingångspunkt på hög nivå.

Caroline Vernaillen från Democracy International föreslog att ett internationellt massupprop skulle genomföras innan 2023, inför det ”Framtidstoppmöte” (Summit of the Future) som föreslås i ”Our Common Agenda”. En sådan petition skulle kunna genomföras på ett decentraliserat sätt och i bästa fall mobilisera miljontals människor över hela världen till stöd för kravet på inkluderande global styrning.

Tillsammans skulle dessa åtgärder – ett utökat stöd från nationella och internationella parlamentariker, och från civilsamhällets grupper, samt genomförandet av ett massupprop – kunna få stor effekt för främjandet av kampanjen ”We The Peoples”. Genom att stärka FN:s inkluderande och demokratiska karaktär kan också sådana krav som framfördes under den globala folkförsamlingen, med fokus på dem som blivit lämnade utanför, bättre hanteras.

På grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin hölls sammankomsten i ett virtuellt format. 2019 sammankallades en liknande församling av GCAP mitt emot FN i New York.

George Blundell
George Blundell is an International Relations and Politics graduate from De Montfort University who is currently working with Democracy Without Borders and the One World Trust.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.