Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Bekämpa kleptokrati med en internationell antikorruptionsdomstol

Row of traditional Victorian houses with stoops in Kensington and Chelsea, London, UK.

Omfattande korruption genom missbruk av offentlig makt för privata vinster är oförenligt med demokratin. Korruption destabiliserar länder, underminerar rättsstyre och gör det möjligt för kleptokrater att behålla makten genom att förstöra institutioner som är grundläggande för demokratin som fria medier, rättvisa val och ett partipolitiskt oberoende rättsväsende. Korruptionsbekämpning är därför avgörande för att kunna främja demokrati i länder som styrs av kleptokrater. Idag finns ett nytt internationell fokus på att bekämpa korruption och att avskaffa straffrihet för kleptokrater. Nyligen har över 100 ledare från mer än 45 länder skrivit under en deklaration till stöd för skapandet av en internationell antikorruptionsdomstol (IACC).

Omfattande korruption frodas inte på grund av brist på lagar. Idag är 187 länder medlemmar i FN:s antikorruptionskonvention (UNCAC) som kräver att länderna har lagar som kriminaliserar korrupta beteenden som utpressning, mutor, penningtvätt och missbruk av nationella resurser. Men saken är att kleptokrater gynnas av straffrihet i sina länder eftersom de kontrollerar rättsväsendets förvaltning.

Omfattande korruption och illegala finansflöden underminerar demokratin

IACC skulle vara en juridisk mekanism för att övervaka efterlevnaden av nationella antikorruptionslagar eller även skapa motsvarande internationella lagar riktade mot kleptokrater och deras medhjälpare. Genom att operera enligt komplementaritetsprincipen skulle domstolen bedriva rättsfall endast ifall en medlemsstat är ovillig eller inkapabel att bedriva åtal på egen hand. 

Utöver det skulle IACC ha en stor potential att hämta in, åteerbörda och återanvända stulna tillgångar. Ett framfångsrikt åtal mot en kleptokrat inom IACC skulle inte bara leda till kleptokratens fängslande utan skulle även kunna leda till ett återbetalning eller återbördande av olagliga tillgångar eller vinster till förmån för offren. IACC:s kapacitet att beslagta, återbörda och återanvända resurser från omfattande korruption skulle kunna stärkas om domstolen fick befogenhet att avgöra civilrättsliga korruptionsfall som väckts av privata visselblåsare.

Det är förutsebart att vissa kleptokrater inte kommer tillåta länderna man styr över att bli medlemmar i en domstol som man riskerar att åtalas av. Men faktum är att kleptokrater regelbundet tvättar sina olagliga tillgångar via stora finansiella centra och investerar tillgångarna i stabila marknadsekonomier. IACC skulle ha jurisdiktion över brott begångna av medborgare i IACC:s medlemsstater, samt över brott begångna i  IACC-medlemsstaternas territorium. Länder där det finns internationella finanscentra och som förorenats av intäkter från korruption, är lovande kandidater att gå med i IACC. Om av någon anledning, en IACC-medlemsstat skulle vara ovillig eller inkapabel att åtala en kleptokrat som har ägnat sig åt pengatvätt eller ett annat korruptionsbrott inom dess jurisdiktion skulle den misstänkte kleptokraten kunna bli åtalad i en rättsprocess hos IACC. Således har IACC en betydande potential att åtala, straffa och återta olagliga tillgångar från kleptokrater som styr länder som inte har gått med i domstolen.

En koalition for en internationell antikorruptionsdomstol

 Momentum att bekämpa omfattande korruption är på sin höjd till följd av den förödande och otillräckliga globala responsen på Covid-19-pandemin. Det globala påverkansarbetet för IACC-förslaget leds av Integrity Initiatives International (III), en Bostonbaserad internationell NGO som ägnar sig åt att stärka efterlevnaden av lagstiftning mot korrupta ledare. Under ledning av framstående individer som bland andra domarna Richard Goldstone, Mark Wolf och Claudia Escoba är III nu i färd med att samordna en koalition av civilsamhällsorganisationer, regeringar, företag, akademiker och aktivister som kampanjar för skapandet av IACC. III gläder sig över att Democracy Without Borders är bland organisationerna som stödjer dessa ansträngningar

Bethany Adam
Bethany Adam is Chief of Staff at Integrity Initiatives International (III)
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.