Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Ny klimatrapport visar på behovet av effektiv global styrning

Fire fighting helicopter carry water bucket to extinguish the forest fire

Klimatet förändras nu och påverkar alla delar av världen på en mängd olika sätt, och det kommer att bli mycket värre om vi inte vidtar brådskande åtgärder.

Den 9 augusti 2021 släppte Förenta Nationernas klimatpanel (IPCC) den första delen av sin sjätte utvärderingsrapport med resultaten från arbetsgrupp 1 om klimatförändringarnas naturvetenskapliga grund. För dem som tidigare ignorerat bevisen finns det inte längre utrymme för tvivel. Rapporten bekräftar utan tvekan att de mänskliga orsakerna till klimatförändringarna är obestridliga, att klimatet förändras nu och påverkar alla delar av världen på en mängd sätt, samt att det kommer att bli mycket värre om vi inte vidtar brådskande åtgärder för att omedelbart minska alla utsläpp av växthusgaser. Nyheterna är fyllda av katastrofer kopplade till klimatförändringarna, med extrem värme, översvämningar, torka och skogsbränder, vilket bevisar att konsekvenserna redan är här och att detta bara är början.

Arbetsgruppen som utarbetade rapporten på 4 000 sidor bestod av 63% nya författare från 66 länder och 28% kvinnor, som granskade 14 000 fackgranskade vetenskapliga artiklar och adresserade 78 000 kommentarer. Dess slutsatser har godkänts av regeringar med det högsta deltagandet någonsin. Detta garanterar att rapporten representerar den bästa globala vetenskap som för närvarande finns tillgänglig och kan utgöra en tillförlitlig grund för beslutsfattande.

Omslaget för rapporten ”Climate Change 2021: The Physical Science Basis” av Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change, publicerad i augusti 2021

Vad är nytt i den senaste IPCC-rapporten? Klimatvetenskapen har utvecklats kraftigt sedan den senaste rapporten 2013, och visar tydligt att mänsklig verksamhet orsakar de extrema händelser som vi nu upplever. Graden av osäkerhet om klimatkänslighet har minskat. En del tidigare uppvärmning har dolts av aerosolkylning från föroreningar och av naturliga kolsänkor som absorberar hälften av de växthusgaser som vi har släppt ut, men detta kommer att minska. Vi har redan upplevt 1,1 °C uppvärmning under de senaste fyrtio åren, vilket saknar motstycke under de senaste 2000 åren. Halten av koldioxid i atmosfären är den högsta på 2 miljoner år. Havsnivåhöjningen är den snabbaste på 3000 år. Arktisk havsis är den lägsta på tusen år och glaciärsmältningen den högsta på 2000 år. Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är extrem värme, kraftig nederbörd och torka som påverkar naturen och jordbruket. Det är mer brandväder, och haven värms upp, försuras och tappar syre. Rapporten varnar för att ytterligare uppvärmning kommer. Att hålla oss under 1,5 °C kommer att vara utom räckhåll på kort sikt. Men om vi minskar utsläppen drastiskt till 2050 och efter det ser till att jorden tar upp mer koldioxid än vi släpper ut, så skulle den globala medeltemperaturen sjunka så att vi når vårt mål 2100. Om inte, kommer vi att passera kritiska trösklar för jordbruk och människors hälsa, och klimatförändringarna kommer att accelerera med katastrofala effekter. En ny grafisk illustration av IPCC är en interaktiv Atlas som låter vem som helst utforska och kartlägga hur klimatförändringar kan se ut på en specifik plats eller land.

Detta innebär en etisk utmaning för oss alla, för våra beslutsfattande församlingar och andra aktörer som multinationella företag. Mot bakgrund av de vetenskapliga bevisen medför det ett stort ansvar att medvetet undvika att agera nu. Om det ansvaret fortsatt försummas kommer det få svåra konsekvenser avseende människors hälsa och lidande, massmigration, enorma ekonomiska kostnader för förstörd infrastruktur, bristande jordbruk, översvämmade städer och kustområden och önationer som rent av förlorar hela sitt nationella territorium och suveränitet.

Om vi vidtar långtgående åtgärder omedelbart kan vissa effekter bromsas och så småningom vändas

Detta är inget nytt budskap. Som miljövetare har jag följt frågan i mer än ett halvt sekel och för decennier sedan hjälpte jag till att utforma de globala miljöobservationssystemen. Varningarna har alltid funnits där. Ändå har vi ignorerat dem och letat efter alla möjliga ursäkter för att fortsätta som vanligt och satt nationella intressen och kortsiktiga vinster för de rika och mäktiga över de fattigas lidande nu och framtida generationers öde. Små steg av förändring är inte tillräckligt, alltid för lite och för sent. Vi bevittnar hur våra ekonomiska system och styrsystem misslyckats med att hantera sådana komplexa globala utmaningar med nödvändig brådska.

Det betyder inte att det är hopplöst eller att vi måste ge upp. En del globala förändringar kommer att fortsätta i tusentals år, men i rapporten står det att om vi omedelbart vidtar långtgående åtgärder kan vissa effekter bromsas och så småningom vändas. Nästa årtionde är kritiskt; 2050 är för sent. Vi måste höja ambitionen vid COP26, de mellanstatliga klimatförhandlingarna i Glasgow i november, och sedan gå snabbt fram för att reformera det internationella systemet och säkerställa kollektiva internationella åtgärder.

Rapporten är ett exempel på sådan vetenskap som behövs för att ge en bättre grund för global styrning. Ett effektivt beslutsfattande måste så långt som möjligt baseras på fakta, på en sann tolkning av vår verklighet, snarare än på ideologier, försvar av egenintressen eller inflytande från mäktiga lobbyister. Den vetenskaplighet som erbjuds i rapporten möjliggör mer exakta prognoser av framtida klimatförändringar utifrån olika scenarier, från långtgående åtgärder som kan hålla tillbaka uppvärmningen till 1,5 °C, till “business as usual” med skenande global upphettning som följd. En tredjedel av rapporten ägnas åt regional information, vilket möjliggör regionala prognoser om konsekvenserna av klimatförändringarna. Detta kan vägleda regional planering av kritisk infrastruktur för att möta ett extremt klimat. Regeringar har nu verktygen att planera bättre för att skydda sin befolkning från riskerna nu och framöver.

IPCC-rapporten är ytterligare ett starkt argument för effektiv global styrning

Men nationell handling räcker inte i en globaliserad ekonomi och samhälle. Alla måste agera tillsammans, men alltför många länder drivs av autokrater eller kleptokrater, eller förnekare, som skyddar egenintressen och ignorerar som är bäst för allmänheten, och alla gömmer sig bakom nationell suveränitet. IPCC-rapporten är ytterligare ett starkt argument för effektiv global styrning, med kapacitet för bindande global lagstiftning kring växthusutsläpp och förmågan att tillämpa den på alla länder.

Detta skulle kräva betydande framsteg när det gäller att införa de mest väsentliga pusselbitarna för en legitim styrning i nivå med våra globala problem, inklusive en vald global lagstiftare eller parlament, en verkställande makt med tillräckliga befogenheter gentemot stater för det globala allmänintresset och ett oberoende rättsväsende för att lösa tvister, vilket föreslås i vår bok Global Governance and the Emerging of Global Institutions for the 21st Century. Eftersom en reformering av FN står på agendan i år finns det en möjlighet till modiga åtgärder, och klimatförändringarna kan vara det bästa stället att börja. Institutionellt sett skulle en parlamentarisk församling inom FN utgöra ett genomförbart kritiskt första steg.

Rapporten, som är en destillation av den mest framträdande vetenskapen, lämnar fortfarande utrymme för viss optimism. Även om det inte finns någon återvändo från vissa förändringar som smältande inlandsis, djuphavens uppvärmning och försurning, som kommer att fortsätta i tusentals år, kan kraftiga och ihållande minskningar av koldioxidutsläpp från alla göra skillnad. Det finns ett linjärt samband, där varje ton CO2 bidrar till uppvärmningen, vilket kräver noll nettoutsläpp i global skala. Att kontrollera andra växthusgaser som metan kommer också att vara till hjälp. Rapporten visar att det fortfarande är möjligt att begränsa uppvärmningen om några decennier om vi agerar nu. Vår utmaning är att starta den globala styrningens omvandling som är nödvändig för att säkerställa att alla agerar tillsammans för den globala allmännyttan. Alternativet är för skrämmande för att överväga, vilket rapporten klargör.

Denna artikel publicerades ursprungligen på globalgovernanceforum.org och återpubliceras här med vänlig tillåtelse och med några mindre tillägg från författaren. Upphovsrätten förblir där artikeln först publicerades och hos författaren.

Arthur Lyon Dahl
Dr. Arthur Lyon Dahl is President of the International Environment Forum and a retired senior official of UN Environment, with over 50 years experience in sustainability, international environmental assessment and governance, and systems science, including more than 20 years in intergovernmental organisations
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.