Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Demokratitoppmötet behöver inkludera inhemsk opposition

The US Capitol in Washington D.C. in 2006. Image: Andrew Bossi, Wikimedia Commons/CC-BY-SA

För första gången sedan 2001 finns det fler autokratier i världen än demokratier. År 2019 bodde 54% av världens befolkning i en fullskalig autokrati; 35% bodde i demokratier som rörde sig i autokratisk riktning. Den senare kategorin inkluderade länder som Brasilien, Indien, Polen, Ukraina, Filippinerna, Turkiet och USA. Efter bara ett år, år 2020, levde 68% av världen under auktoritärism, efter att V-Dem nedgraderat Indien – världens näst folkrikaste land – till en ”valautokrati”.

Vem kommer bjudas in till demokratitoppmötet?

Att hejda såväl den inhemska som den globala demokrati-nedgången tycks stå högt på agendan för Bidens administration. Biden har lovat att stå värd för ett globalt toppmöte för demokrati under sitt första år i ämbetet. Den annonserade dagordningen fokuserar på att bekämpa korruption, motstå auktoritärism och främja mänskliga rättigheter. Civilsamhällsgrupper som försvarar demokrati kommer att erbjudas en plats vid bordet och teknikföretag som möjliggör för auktoritära ledare  kommer att tillrättavisas. Amerikanska regeringar har en historia av att utåt predika demokrati medan de stöttar diktaturer i det fördolda, så en härdad observatör kanske inte förväntar sig att så mycket av substans ska komma ur denna konferens. Skillnaden denna gång är dock att mötets värd – tillsammans med resten av världen – precis har spenderat fyra år på att iaktta sin föregångares fientliga stresstestande av den konstitutionella demokratins mekanismer. Globalt TV-sända scener av en pöbel som plundrade Capitolium tog död på varje kvarblivande tvivel om ett amerikanskt undantag från demokratisk bräcklighet.

Den 6 januari 2021 stormade en högerextrem mobb Capitolium. Bild: Tyler Merbler/Flickr, CC BY 2.0

Den tjänsteman som har till uppgift att skicka inbjudningarna till demokratitoppmötet kommer att stå inför ett ganska svårt dilemma: ska man bjuda in ledare som Bolsonaro, Erdogan och Duterte? Å ena sidan är demokratins tillstånd i deras välbefolkade nationer alltför kritiskt för att de ska kunna hållas utanför ett globalt demokratitoppmöte. Å andra sidan kan man inte förvänta sig att dessa valda autokrater uppriktigt kommer att debattera ett problem som de till stor del själva ansvarar för. Att öppna upp inbjudan till icke-statliga aktörer som kämpar för att rädda demokratin är en bra idé, men jag skulle föreslå ytterligare ett steg: varje stat som deltar i toppmötet måste bevisa sina demokratiska meriter genom att i dess officiella delegation inkludera såväl regeringschefen som ledaren för sitt största oppositionsparti. Antingen deltar båda (eller deras företrädare) som statens officiella delegation, eller så deltar ingen av dem. Om en av de två vägrar att delta kan den andra fortfarande delta som en representant för sitt politiska parti, men inte som representant för staten. Idén är mindre galen än den kanske först kan verka.

I en demokrati finns det åtminstone två maktcentra: regeringen och oppositionen

Adam Przeworski, professor i statsvetenskap vid NYU, har träffande beskrivit en demokrati som ”ett system där partier förlorar val.” Det regerande partiet i en auktoritär regim förblir vid makten så länge regimen varar. Men i en demokrati måste regeringsmandatets fördelning förändras ofta för att återspegla folkets samtida vilja. Om dess regering blir oersättlig är en stat inte längre demokratisk. Demokratin har blivit spröd i länder som Indien just för att det regerande partiet har förskansat sig i regeringen, och därmed gjort det svårare att rösta bort det. För att kvalificera sig som demokrati måste därför en stat ha minst två viktiga centra för politisk makt: en dagens regering och en morgondagens regering (förkroppsligad i den politiska oppositionen). Det moraliska kravet att de nuvarande politiska makthavarna fredligt och frivilligt överlämnar makten till sina efterträdare är den främsta anledningen till att demokratier är bräckliga och i behov av ständigt skydd. Det är hög tid att internationell lag och politik stärker detta unika och avgörande kännetecken för demokratierna genom att ge den inhemska politiska oppositionen en plats och en oberoende röst vid det diplomatiska förhandlingsbordet, även om den formella rösträtten är reserverad för dagens regering. Det kunde inte finnas ett mer lämpligt forum för att börja detta erkännande än ett globalt demokratitoppmöte.

Den inhemska politiska oppositionen behöver en plats vid det diplomatiska bordet

1900-talets autokrater attackerade demokratin öppet, stängde ner tidningar och beordrade ut pansarvagnar till huvudstadsgatorna. I vår tid har angreppen skett mer subtilt och stegvis. Målet verkar vara en försvagad och kontrollerad politisk opposition som kan fortsätta att legitimera regimen som ”demokratisk” men utan några verkliga utsikter att vinna makten. Som huvudmål är oppositionsledarna bäst lämpade att förklara den auktoritära spelboken för resten av världen. Eftersom skillnaderna mellan det styrande partiet, regeringen och staten suddas ut, utmålas oppositionen mot det regerande partiet och regeringen som opposition mot staten själv. Politiska skiljelinjer och oenighet beskrivs felaktigt som förräderi och uppror. Donald Trump anklagade till exempel medlemmar i Demokraterna för förräderi efter att de hade låtit bli att applådera hans State of the Union-tal. På liknande sätt skryter Indiens styrande parti idag öppet med sitt mål om ett ”Indien fritt från Kongresspartiet”, dess viktigaste politiska rival. Det är svårt att tro att den tidigare premiärministern Narasimha Rao för bara en generation sedan gav uppdraget till den dåvarande oppositionsledaren (och den framtida premiärministern) Atal Bihari Vajpayee att leda Indiens officiella delegation till FN:s kommission för mänskliga rättigheter 1994.

Både Rao och Vajpayee förstod importen av vad brittisk konstitutionell praxis kallar ”Hennes majestäts lojala opposition”. Denna märkliga oxymoroniska fras visar på insikten om att även om politiska partier som för närvarande står utanför regeringen utgör en opposition mot ministrar, måste deras lojalitet gentemot den demokratiska staten (förkroppsligad, i Storbritannien, av monarken) kunna antas. Oppositionsledaren i vardera hus i det indiska parlamentet har den lagstadgade rätten att sitta med i den kommitté som utser sina kommissionärer för mänskliga rättigheter. Den brittiska oppositionsledaren får säkerhetsinformation genom underrättelsetjänsten.

Många konstitutionella demokratier är på väg bort från en vinnaren-tar-allt-modell av valpolitik genom att förläna oppositionspartierna i parlamentet en betydande andel av statsmakten. När allt kommer omkring är parlamentets oppositionsledamöter inte ”förlorare” utan valda representanter. I en demokrati representerar tvåan vanligtvis en betydande del av folket. Demokratier erkänner alltmer att detta borde betyda något.

Utövandet av utrikespolitik, där andra stater är i särskilt behov av försäkringar om att ett specifikt åtagande utförs av staten och inte bara av dess regering för dagen, är synnerligen lämpligt för att involvera den demokratiska andraplatsen. Filosofen John Locke förklarade makten att bestämma en stats internationella relationer som statens ”federativa” funktion, skild från dess tre inhemska funktioner (exekutiv, lagstiftande och dömande). Det är dags att erkänna att federationsfunktionen, åtminstone för demokratier, bäst tillfaller ett lag som utgörs av såväl vinnaren som andraplatsen i det demokratiska valet. Deras befogenheter behöver inte vara lika – behovet av koherens kräver att rösträtt fortfarande bör utövas av vinnaren ensam. Men det finns ingen anledning att förneka åtminstone en röst till andraplatsen i internationella fora. Om något, bör detta göra internationella förhandlingar mer effektiva – för statliga parter i en förhandling kommer då ha bättre möjlighet att förutse om en framtida regering i en viss stat kan komma att bryta ett löfte från den nuvarande regeringen.

Dilemmat flyttas till neo-autokraterna

Att öppna upp ett demokratitoppmöte för ett lag bestående av regeringschefer och deras främsta oppositionsrivaler är inte bara rätt sak att göra. Det löser också det pragmatiska dilemma som nämnts tidigare. Genom att bjuda in en bipartisk deputation från varje demokrati flyttas dilemmat över till neo-autokraterna: antingen måste de vägra den gemensamma inbjudan – och därmed erkänna att deras regim inte längre är en regelrätt demokrati – eller ansluta sig och implicit erkänna deras huvudsakliga politiska rival som den lojala oppositionen.

Den internationella politiken måste komma till insikt om det som konstitutionella demokrater har fått lära sig den hårda vägen: en demokrati känner inte till några permanenta vinnare eller några permanenta förlorare. På den globala scenen representeras demokratin bäst inte bara av dem som härskar i dag utan också av dem som sannolikt kommer att härska i morgon. Internationella relationer måste lära sig – av brittisk konstitutionalism – och erkänna den lojala oppositionens oumbärlighet för alla demokratiska stater.

Denna artikel publicerades ursprungligen på Balkanization under titeln “Who should attend a Global Democracy Summit?”. Den återpubliceras här med vänlig tillåtelse. Upphovsrätt förblir hos originalpubliceraren och författaren.

Tarunabh Khaitan
Tarunabh Khaitan is the Vice Dean and the Professor of Public Law & Legal Theory at the Law Faculty, Oxford and Professor in Law at Melbourne Law School.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.