Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

UN2020-kampanjen fortsätter som Koalitionen för det FN vi behöver

Conference of the UN2020 campaign in New York, November 2019. Image: DWB/UN2020

Democracy Without Borders (DWB) har varit involverade i UN2020-kampanjen sedan den startade 2017. Nu när FN:s 75-års firande är över och år 2020 har tagit slut har både kampanjens namn och mandat passerat bäst före datum. Men istället för att lägga ner har kampanjen nu omformats till Coalition for the UN We Need, som förkortas C4UN.

UN2020 var en kampanj ledd av civilsamhället som i samband med FN:s 75 års jubileum verkade för att inventera, bekräfta vad som uppnåtts och beakta nödvändiga åtgärder för att stärka organisationen.

I en era som präglas av nationell populism och ifrågasättande av multilateralism har detta arbete inte varit enkelt. Som framgår av en artikel på denna blogg var det därför oklart om 2020 skulle bli en “landningsbana” eller en “avsats”. I och med att generalförsamlingen antog en resolution i juni 2019 om “firandet av 75-årsfirandet av Förenta nationerna” blev utfallet, som väl var, mer av en avsats än en landning. Resolutionen identifierade ett ambitiöst och framåtblickande tema för 75-årsjubileet: “Den framtid vi vill ha, det FN vi behöver: bekräftande av vår gemensamma strävan efter multilateralism”.

Möte med UN2020-kampanjen i november 2019 i New York. På grund av pandemin hölls möten under 2020 online. Bild: DWB

En inkluderande och människocentrerad multilateralism

När 2020 närmade sig sitt slut formulerade UN2020-kampanjen ett 10-sidigt strategidokument för 2021-2023 som beskriver omstruktureringen och namnändringen. I dokumentet formuleras C4UN:s vision att “transformera FN-systemet genom att tillsammans med civilsamhället, regeringar och FN förespråka en inkluderande och människocentrerad multilateralism”. Mer specifikt bildas C4UN för att fortsätta stödja och ta tillvara på de mål som uppnåtts 2020, inte minst den politiska deklarationen FN75 (UN75 Political Declaration) och Folkdeklarationen FN75 (UN75 People’s Declaration and Plan for Global Action).

I den politiska deklarationen FN75 som antogs vid ett digitalt toppmöte den 21 september 2020 lägger statscheferna fram 12 punkter som syftar till att stärka det internationella samarbetet. Dokumentet avslutas med en begäran till FN:s generalsekreterare att “före utgången av generalförsamlingens 75:e session återkoppla med rekommendationer för att avancera vår gemensamma strävan och för att hantera samtida och framtida utmaningar”.

Folkdeklarationen FN75, i sin tur, antogs 14-15 maj 2020 vid ett digitalt evenemang som samlade över 600 deltagare från civilsamhället från 75 olika länder. Som rapporterats i en artikel på denna blogg inkluderar deklarationen bland annat stöd för ett världsmedborgarinitiativ inom FN såväl som för en parlamentarisk församling inom FN, vilka utgör de två viktigaste programmen som DWB driver. I samband med deklarationen menade DWB:s direktor Andreas Bummel att “det enskilt viktigaste målet” var att få igång en process för innovationer kring global styrning som sträcker sig efter 2020. En sådan rekommendation finns också formulerad i dokumentet.

Ett av de initiativ som tagits av UN2020 är ett öppet brev från framstående personer – före detta ledare på världsnivå som uppmanar till mellanstatliga processer för att stärka FN. Sådana och andra former av påverkansarbete kommer att fortsätta utföras av C4UN.

Organisationer och nätverk kan ansluta sig till C4UN och inbjuds att ansöka under tre olika kategorier: partner, medlem eller supporter. Individer kan ansluta sig som supporters. 

Hans Leander
Hans is a board member of Democracy Without Borders-Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.