Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Medborgare tror på internationellt samarbete, men vill se förnyat FN

A woman from St. Kitts and Nevis in the Caribbean holds up a sign after completing the UN75 survey. Image: UN

FN konsulterade medborgare under 2020

Genom en serie globala samråd, så kallade konsultationer, som genomfördes av Förenta Nationerna under föregående år har medborgare runt om i världen uttryckt ett överväldigande stöd för internationellt samarbete men också pekat på behovet av att FN förnyar sig och blir mer inkluderande.

Processen lanserades med anledning av organisationens 75-årsjubileum (UN75) och är FN:s mest ambitiösa initiativ hittills att samla in synpunkter från den globala allmänheten. Enligt FN deltog mer än 1,5 miljoner människor från 195 länder genom enkätundersökningar och dialoger.

En sammanställning av förslag och slutsatser finns i en 96-sidig rapport som presenterades förra veckan på FN-kontoret i Genève av Fabrizio Hochschild, generalsekreterarens särskilde rådgivare för uppmärksammandet av FN:s 75-årsjubileum.

I februari 2020 mötte FN:s särskilde rådgivare Fabrizio Hochschild företrädare från civilsamhället på PyeongChang Peace Forum i Sydkorea (läs vår rapport).

Omedelbara prioriteringar och långsiktiga perspektiv

Samråden omfattade en rad frågor: prioriteringar för återhämtningen från COVID-19-krisen, uppfattningar om hot och utmaningar över hela världen, långsiktiga framtidsprioriteringar och synen på internationellt samarbete och FN.

Mitt under pandemin uttryckte de flesta respondenterna att den omedelbara prioriteringen bör ligga på en förbättrad tillgång till grundläggande välfärdstjänster som hälso- och sjukvård, rent vatten, sanitet och utbildning, följt av större internationell solidaritet och ökat stöd till de hårdast drabbade.

Genom samråden identifierades en mycket stor oro för klimatkrisen och miljöförstöringen. Andra prioriteringar som uttrycktes var att säkerställa en större respekt för mänskliga rättigheter, konfliktlösning, fattigdomsbekämpning och minskad korruption.

Tilltro till internationellt samarbete men liten kunskap om FN

Rapporten säger att 52% av de tillfrågade anser att internationellt samarbete är oumbärligt för att hantera globala utmaningar, 34% anser att det är mycket viktigt och ytterligare 11% att det är ganska viktigt. Bara 3% sa att det mindre viktigt eller inte alls viktigt.

I en Edelman-undersökning som beställdes för processen och som genomfördes i 36 länder var i genomsnitt 74% överens om att FN ”är en oumbärlig organisation för att bidra till hanteringen av de största frågorna som världen står inför idag” och 62% bekräftade att FN har gjort ”världen till en bättre plats”.

Rapporten från dessa samråd påpekar dock att fyra av tio tillfrågade sa att de vet lite eller ingenting om FN och upplever FN som ”avlägset från sina liv”, vilket tyder på ett behov av att skapa starkare kanaler för människors delaktighet i styrningen av FN. Rapporten betonar följdaktligen behovet av förnyelse och förändring.

I en annan färsk opinionsundersökning som genomförts i tio länder, utan koppling till FN:s processer, var 77 % överens om att FN behöver reformeras för att “bättre hantera globala risker”.

FN behöver förnyas och bli mer inkluderande

Enligt rapporten från samråden uppmanade ”hundratusentals deltagare i mer än 3000 UN75-dialoger som hållits över hela världen FN att förnya och förändra sitt sätt att fungera.”

Rapporten säger att några av de vanligaste och viktigaste idéerna som framförts av de tillfrågade  för att förnya FN bland annat inkluderade ett starkare moraliskt ledarskap för FN, att göra FN:s säkerhetsråd mer representativt, en omprövning av permanenta medlemmars vetorätt och sammankallandet av en global mellanstatlig konferens ”för att omformulera viktiga aspekter och mekanismer i den globala styrningen” och förbättra icke-statliga gruppers och intressenters deltagande.

En parlamentarisk församling och medborgarinitiativ inom FN

UN75-rapporten diskuterar förslagen om en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) och ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) som Democracy Without Borders driver tillsammans med ett brett spektrum av civilsamhällesorganisationer från hela världen. Båda förslagen fick till exempel stöd i FN:s folkdeklaration som antogs i maj 2020 som en gemensam plattform för det globala civilsamhället. De lades även fram av CIVICUS styrelseordförande Julia Sanchez vid ett hög-nivå-möte organiserat av FN:s ekonomiska och sociala råd i juli 2020.

Mer specifikt konstaterar UN75-rapporten att ”FN kan demokratiseras ytterligare genom andra reformer, såsom att inrätta en parlamentarisk församling inom FN som ett underorgan till generalförsamlingen enligt artikel 22 i stadgan, eller införa en kanal för medborgarförslag eller medborgarinitiativ riktade till FN:s generalförsamling eller andra stående samrådsverktyg.”

I ett avsnitt om ett ”inkluderande och deltagarbaserat FN-system” sägs det att ”FN:s organ, kontor och sekretariat bör arbeta för att förbättra medborgarnas och lokalsamhällenas omfattande deltagande i beslutsprocesser och i utformningen av politiken. Onlineplattformar och årliga dialoger bör främjas för detta mål. En parlamentarisk församling som representant för folkets röst skulle kunna inrättas och fungera som medborgarnas rådgivande organ gentemot generalförsamlingen.”

Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel kommenterade att det nu är hög tid för FN och medlemsstaterna att på allvar överväga dessa förslag. ”UN75-konsultationerna bekräftar återigen att medborgarna vill att detta ska göras”, sa han.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.