Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Var går gränsen för demokratin?

Demokratin är under press. Sedan 2006 rapporterar analytiker på Freedom House och Economist Intelligence Unit om en allt tydligare tillbakagång för politisk och social frihet samt för rättsstatens principer. Auktoritära stormakter som Kina har fått en allt större inverkan på global och lokal politik samtidigt som förhoppningar om demokratisering inte har införlivats. I etablerade demokratier tycks antidemokratiska krafter vara på allt starkare frammarsch, något som blev väldigt tydligt för några dagar sedan i USA .

Anledningarna kan vara många, men en grundläggande orsak är avsaknaden av demokrati på global nivå. Ekonomin har blivit globaliserad utan att demokratin har hängt med, vilket har underminerat demokratins ställning och förmåga när det gäller att hantera gränsöverskridande frågor. När gapet ökar mellan de globala problemens konsekvenser och de valda representanternas krympande handlingsutrymme, minskar tilltron till demokratin.

Detta samband uppmärksammades redan 1996 av FN:s dåvarande generalsekreterare, Boutros Boutros-Ghali. Han menade att “vi måste främja en demokratisering av globaliseringen innan globaliseringen förstör grunderna för den nationella och internationella demokratin.”

Demokrati utan gränser verkar för global demokrati. Syftet är inte att ersätta lokal, nationell eller europeisk beslutsnivå, utan att komplettera dessa med en global dimension. I en globaliserad värld är det en förutsättning för att värna också våra mer lokala samhällen, och ytterst den enskilda människan.

När FN precis har fyllt 75 så är det hög tid att reformera organisationen. Som ett första avgörande steg driver vi inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). En UNPA skulle stimulera demokratirörelser och skulle utgöra den självklara plattformen för förhandlingar om ett förnyat FN. Därmed skulle en dörr öppnas för att skapa en ändamålsenlig demokratisk världsorganisation med legitimitet och styrka nog att kunna hantera globala utmaningar på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är alla en del av samma värld. Det kan vi inte ändra på. Men vi kan ändra på vårt sätt att organisera oss för att bättre kunna möta globala hot och bygga en mer hållbar framtid.

Du behövs. Bli medlem i Demokrati utan gränser.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.