Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

FN: En 75-åring som behöver reformeras

Global Week of Action for a World Parliament

På FN-dagen den 24 oktober 2020 i Uddebo, söder om Borås, genomfördes ett samtalsforum om global styrning. På Uddebo bygdegård samlades ca 30 personer för att delta i en eftermiddag som rymde musik, föreläsning, samtal och en fotoaktion för ett världsparlament.

Åke Widfeldt från Glokala Sjuhärad, en av arrangörerna, hälsade välkommen och gav nerv åt eftermiddagen genom att berätta att konventionen om kärnvapenförbud (TPNW) var på väg att få sin 50:e ratificerande stat, vilket innebär att konventionen blir internationell lag. Widfeldt berättade att Glokala Sjuhärad är partnerorganisation till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Ingemar Gustafsson, en av inledarna, berättade om Glokala Sjuhärads aktiviteter och föreningens arbete med att synliggöra hur det globala finns i det lokala och vice versa.

“I början fick vi förklara vad glokal betyder. Nu förstår de flesta direkt”, berättade Gustafsson.

Hans Leander från Demokrati utan gränser inledde med att argumentera för behovet av en demokratisk beslutsförmåga på den globala nivån.

Hans Leander från Demokrati utan gränser inledde med en presentation

“FN gör dagligen otroligt mycket värdefullt arbete och ska ha cred för det. Samtidigt är det en 75-åring som behöver reformeras för att kunna hantera de globala hoten på ett ansvarsfullt sätt”, hävdade Leander.

Klimatet en global allmänning

Utifrån fenomenet allmänningens tragedi menade Leander att klimatet är en global allmänning som behöver skyddas genom bindande beslut. För att etablera en sådan beslutsförmåga pekade han på möjligheten av att inrätta en parlamentarisk församling inom FN som ett första steg mot en demokratiseringsprocess.

Eftermiddagen rymde två musikuppträdanden av Marita Pahlén och Jörgen Larsson liksom av Pelle Jageby och Erik Valencia. Som avslutning framfördes gemensamt Cornelis Vreeswijks I natt jag drömde med melodin från Amazing Grace, vilket blev en kraftfull avslutning.

Efter föredrag och musik placerade sig några av deltagarna framför kameran med bokstäver som formade budskapet “Världsparlament nu!”. Fotoaktionen ingick i den globala aktionsveckan för ett världsparlament.

Delar av eftermiddagen streamades och kan ses på Facebook här.

Samtalsforumet arrangerades av Demokrati utan gränser, Glokala Sjuhärad, Borås FN-förening och Studiefrämjandet.

Foton: Petter Ölmunger

This site is registered on wpml.org as a development site.