Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Dags för demokratisk global revolution

Global Democratic Revolution

Världens folk behöver ta tillfället i akt och göra demokratisk global revolution. Det är dags för ett globalt parlament och verklig representation.

En värld i kris

Mer än 21 miljoner människor har smittats med det nya Coronaviruset och över 770 000 har avlidit. Aldrig förr har världen bevittnat något liknande då kollektiva sociala och ekonomiska nedstängningar tvingades fram för att begränsa pandemin. För många har coronakrisen förvärrat en situation som redan före virussmittans utbrott var kritisk.

Klimatkrisen fortskrider med rekordtemperaturer i Sibirien, Grönland, Antarktis och andra platser i Mellanöstern. En sorts klimat-apartheid har uppstått som kännetecknas av att endast några få har råd att skydda sig mot den extrema värmen. De flesta kan inte det.

135 miljoner människor står inför svår hunger. Det finns i nuläget mer än 70 miljoner fördrivna människor som flytt från krig, förföljelse och konflikt. Det är den värsta humanitära krisen på 70 år.

Problemen är symptom på den globala styrningens kris

Det finns en global ojämlikhetskris. Produktiviteten stiger och globaliseringen gynnar de välbeställda på ett oproportionerligt sätt. Biljoner i finansiella tillgångar göms från skattemyndigheter i offshore-konton. Världens 26 rikaste miljardärer äger lika mycket som de 3,8 miljarder fattigaste människorna på planeten. 

Trots att globala undersökningar visar att människor runt om i alla världens regioner tror starkt på demokratin, pågår ändå en demokratisk tillbakagång. Tilltron till demokratiska regeringars handlingskraft avtar. Populistisk nationalism och auktoritära tendenser är på frammarsch, understödda och påhejade av plattformar på sociala media och internet. Betydande avtal för  vapenkontroll håller på att vittra bort, geopolitiska spänningar ökar och multilateral samverkan står under attack.

Men civilsamhälle och medborgare över hela världen slår tillbaka. Omfattande protester i ett stort antal länder visar att de prodemokratiska rörelserna är större än någonsin. Frihet och rättvisa fortsätter att attrahera. Samtidigt har miljontals medborgare anslutit sig till klimatprotesterna runt om i världen och kräver snabba och effektiva åtgärder inom detta kritiska område.

Problemen är symptom på den globala styrningens kris. Denna kris beror på en djupgående obalans mellan en politisk världsordning baserad på 200 stater och problem som kräver beslutsamt globalt agerande.

FN 75 år: En översyn behövs

När FN detta år firar sitt 75-årsjubileum håller organisationen på att förlora sin relevans och inflytande. FN är bara så starkt och effektivt som dess medlemsstater tillåter det att vara. Samma sak gäller alla mellanstatliga organisationer och forum, inklusive Världshälsoorganisationen (WHO) som blev tvungen att inleda en utredning om sin hantering av Covid-19-pandemin.

I synnerhet lider FN:s Säkerhetsråd av en dysfunktionell beslutsform som inte bara ger permanenta platser utan även vetorätt till de fem segrarna av andra världskriget, tillika officiella kärnvapenmakter. 

Om varaktiga lösningar ska kunna uppnås behöver denna obalans åtgärdas. Det räcker inte att uppmana enskilda länder att ändra sin politik. Sättet som världen styrs måste förändras. Det behövs en ny vision om en demokratisk världsordning baserad på delad suveränitet i globala frågor, ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter, subsidiaritetsprincipen och total nedrustning.

Sättet som världen styrs måste förändras

När FN bildades tydliggjordes att det endast var en början och att förändringar skulle komma att bli nödvändiga. Artikel 109 i FN-stadgan slår fast att en översynskonferens skulle hållas senast 1955. FN:s medlemsstater levde inte upp till det löftet. Nu är det dags att ställa dem till svars. 

Världens människor behöver ett reellt inflytande i globala angelägenheter, ett inflytande som inte förmedlas via nationella regeringar och deras diplomater. En hörnpelare i ett nytt FN bör vara ett demokratiskt valt världsparlament som kompletterar mellanstatliga organ som FN:s generalförsamling.

En global demokratisk revolution

Skapandet av en ny demokratisk världsorganisation med faktiska befogenheter framstår som ett gigantiskt projekt som för med sig en rad frågor. Hur ska en global demokrati kunna skapas när stora stater inte själva är demokratiska? Kan beslut i ett världsparlament framtvingas mot individuella staters vilja? Hur kan det vara möjligt att stater kommer gå med på skapandet av en överstatlig politisk enhet?

Världens människor behöver kräva global demokrati

Frågorna visar vägen framåt: Världsbefolkningen behöver själva omfamna och kräva global demokrati. På så vis kommer de att bli suveräna, inte bara i sina enskilda stater utan dessutom på planeten som helhet.

En global demokratisk revolution behöver driva fram ett legitimt, inkluderande och representativt globalt organ som tar sig an dessa frågor på ett seriöst sätt. Etablerandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) kan vara ett viktigt första steg för att sätta igång en global konstitutionell process som transformerar den globala styrningen.

Denna globala demokratiska revolution kommer att vara fredlig. Den handlar inte om att förstöra strukturer eller erövra territorier, utan om att öppna upp en politisk nivå som ligger i träda. Överstatlig integration kan inte framtvingas med våld. Den kommer att ske eftersom folk vill det.

Om existerande rörelser inom områden som klimat, miljö, fred, nedrustning, demokrati och social rättvisa går samman kommer den demokratiska revolutionen bli verklig.

Detta må låta visionärt. Men de stora problem som tynger denna planet och dess befolkning kommer att bestå och förvärras om inte grundorsaken adresseras. En demokratisk global regering är inte en tankelek i något elfenbenstorn. Det är den viktigaste frågan på mänsklighetens dagordning idag. 

Den här artikeln är ursprungligen publicerad av Inter-Press Service. Återpublicerad här med vänlig tillåtelse. 

Andreas Bummel
Andreas Bummel is Executive Director of Democracy Without Borders and co-authored the book "A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century"
Daniel Jositsch
Swiss Senator and Professor of Law; President, Democracy Without Borders-Switzerland
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.