Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Ökat stöd för ett mer demokratiskt FN

UN photo

Uttalande från civilsamhället inför FN:s 75-årsfirande

Inför 75-årsdagen av undertecknandet av FN stadgan den 26 juni 1945 framförs allt starkare krav på att göra världsorganisationen mer demokratisk.

Civilsamhällesorganisationer inom UN2020 och den London-baserade kampanjen Together First har utformat ett uttalande om hur FN kan stärkas. Uttalandet presenterades den 14 maj för ordföranden för den innevarande 74:e sessionen av FN:s Generalförsamling, Tijjani Muhammad-Bande från Nigeria, och är tänkt som en input från civilsamhället inför FN:s konsultationer om en 75-årsdeklaration. Deklarationen ska antas under ett toppmöte i september i New York.

I uttalandet framförs bland annat en rekommendation att införa en global mekanism för påverkan: Genom ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) “skulle en kritisk massa av individer kunna få medlemsstater att föra fram frågor till FN:s dagordning”. Uttalandet stöder också inrättandet av en direktvald rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA) som “skulle verka för alla människors och planetens välmående” 

En av panelerna under det virtuella folkets forum i UN2020. Flera hundra deltog i evenemanget. Källa: UN2020 

I ett framträdande vid det digitala evenemanget framhöll Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel att dessa två förslag utgör nycklar för att stärka FN:s demokratiska karaktär och han välkomnade att de fick komma med i uttalandet. Samtidigt menade han att det enskilt viktigaste målet var att få till stånd en kontinuerlig process efter 2020 som kretsar kring innovationer inom global styrning. Även denna rekommendation inkluderades i uttalandet.

En av panelisterna, Silvio Gonzato, biträdande chef för EU:s FN-delegation, påpekade i diskussionen att en direktvald UNPA “inte kan vara rådgivande” eftersom den skulle ha “mycket mer legitimitet” än diplomaterna i Generalförsamlingen. “Det skulle innebära en institutionell revolution om en sådan församling etablerades inom FN”, sa han.

Angela Kane, vice ordförande för det internationella fredsinstitutet i Wien och före detta undergeneralsekreterare i FN, varnade för att en revidering av FN-stadgan vid denna tidpunkt riskerar att ge negativa resultat och att det därför vore bättre att invänta ett mer gynnsamt politiskt klimat. Men som Democracy Without Borders har påpekat kan både UNPA och UNWCI skapas utan att FN-stadgan revideras.

Kampanjen för en UNPA stöds idag av bland annat fler än 1600 sittande eller före detta parlamentariker och kampanjen för UNWCI stöds för närvarande av ungefär 200 grupper och nätverk från det globala civilsamhället.

Ett manifest för global demokrati

Som en respons på coronapandemin lanserades ett manifest för “gemensam suveränitet, koordinering och samarbete på global nivå” och en “mer federal och demokratisk politisk struktur som kan reglera globaliseringen”. Manifestet lanserades av den argentinska civilsamhällesorganisationen Democracia Global och går att underteckna av såväl individer som av grupper. I nuläget stöds uppropet av ungefär 20 grupper och 100 individer, varav fem före detta statsöverhuvuden från Belgien, Kroatien, Mexiko och Uruguay.

Manifestets undertecknare framför en akut begäran till nationella ledare och internationella institutioner att dra lärdom av coronakrisen och “att möjliggöra ett mer integrerat politiskt system för 2000-talet som stärker regionala institutioner, reformerar FN och gör varje beslutsnivå mer representativ och effektiv, till exempel genom att införa en parlamentarisk församling inom FN”.

Nya grupper bildade

I en “deklaration för ömsesidigt beroende” som lanserades i april av den nya gruppen Oneshared.World uttrycks en vilja att “verka för ett demokratisk uttryck av vår gemensamma mänsklighet som en essentiell del av vår globala beslutsstruktur.”

En annan rörelse som kallar sig NOW! bildades i januari och skriver på sin hemsida att medborgares oförmåga att kunna delta på ett meningsfullt sätt och bli lyssnade till i internationella institutioner utgör ett skäl för global mobilisering.

Young World Federalists är ytterligare en grupp som bildats nyligen och som förespråkar en demokratisk världsregering. De ser sig som ett komplement till den världsfederalistiska rörelsen (World Federalist Movement) som bildades 1947 och som bland annat spelade en avgörande roll för att koordinera stödet från civilsamhället för den internationella brottmålsdomstolen ICC.

FN planerar för att det årliga toppmötet i september inte kommer att ha sitt vanliga format på grund av coronapandemin. Eftersom fysiska möten ska undvikas har de mellanstatliga förhandlingarna om reform av Säkerhetsrådet skjutits fram “tills vidare”. Men arbetet med en toppmötesdeklaration fortsätter. Mötesledarna från Sverige och Qatar släppte nyligen en så kallad zero-draft som nu håller på att diskuteras.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.