Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Världsfederalism, global demokrati och coronavirus

Photo by NastyaSensei from Pexels

Coronaviruskrisen visar konsekvenserna av den enorma motsägelse som sju miljarder människor nu lever under: en värld som är teknologiskt och ekonomiskt globaliserad men politiskt uppdelad i nästan 200 nationalstater som alla vidtar separata och okoordinerade åtgärder. Tror någon fortfarande att detta kan fungera?

Finansiell instabilitet. Klimatförändring. Coronaviruskris. Likgiltiga inför varningssignalerna fortsätter vi att hålla våra politiska system bundna till den nationella/internationella modellen baserad på den nationella suveränitetens paradigm. Var och en styrs enligt vad som bäst passar deras nationella intresse. ”Suveränism” kallar de det, och vi får alla lida av konsekvenserna.

Har det förekommit kinesisk försumlighet under början av coronaviruspandemin? Var det en Trumps, en Putins, eller en terrorsekts komplott? Har alla inblandade länder reagerat på rätt sätt? Gör de det bra? Vi vet inte riktigt, eftersom det inte finns några öppna globala mekanismer för tidig upptäckt och kontroll av pandemier. Vi vet inte, men våra liv står på spel på grund av detta.

FN och Världshälsoorganisationen existerar visserligen fortfarande, trots sabotage av nationella populister. Men coronaviruspandemin har tydliggjort att kapaciteten hos FN och dess organ ligger långt under de nivåer som krävs i ett globalt samhälle, som behöver bindande åtgärder på global nivå: system för tidig varning, informationsdelning, leverans och efterlevnad av allmänna normer, hantering av spridning över gränserna och forskning i vaccinbehandling.

En ny värld växer fram. Men kommer det bli en bättre eller en sämre värld?

Grundläggande bestämmelser och obligatoriska standarder är avgörande för att bevara globala allmänningar som mänsklig hälsa, miljö, finansiell stabilitet och internationell fred. Även om FN och dess organ existerar, är nationstater fria att vägra att vidta åtgärder och fria att följa felaktiga beslut, vilket orsakar katastrofala konsekvenser för resten av världen. Överdrift? Det är exakt vad som händer när det gäller coronaviruspandemin och den globala uppvärmningen just nu.

En ny värld kommer att uppstå ur coronaviruspandemin, alla säger det; men ingen vet om det kommer att bli en bättre eller en sämre värld. Om varje land bestämmer sig för att spela sina egna kort – som i början av 1900-talet – kommer konsekvenserna bli desamma: isolering, stigande nationalism, en oförmåga att möta gemensamma utmaningar, utökade kriser; och sedan autoritärism, växande konflikter, tragedier, död och förtvivlan.

Lyckligtvis är detta inte ödesbundet. Sedan USA och Europeiska Unionen skapades har vi människor utvecklat två paradigm för att undvika dessa mardrömmar, federalism och demokrati, som har varit oerhört framgångsrika på nationell och regional nivå. Tiden för att tillämpa dem även på global skala har nu kommit.

Men trots att vi är fantastiska innovatörer inom teknik och pragmatiska genier inom ekonomi, förblir vi människor tyvärr konservativa inom politiken. Att tillämpa federalism och demokrati på det globala området låter fortfarande som en utopisk dröm för de flesta. Men samtidigt täcker ett internet baserat på elektriska impulser och kodat av ettor och nollor nästan hela världen oavsett hur splittrande det än må vara för våra ekonomier, kulturer och sociala relationer. Detta verkar nu vara den mest naturliga saken på jorden för alla.

Global demokrati med ett världsparlament behövs 

En federaldemokratisk global struktur eller en ny mardröm, är det frågan vi står inför? En global demokrati där ett världsparlament levererar obligatoriska standardvarningar och bindande hälsoprotokoll som svar på pandemier behövs. Och det borde kompletteras med världsfederalism som bevarar nationell suveränitet i nationella frågor men delegerar globala beslut.

Det innebär inte en komplott mot nationstater utan ett desperat försök att rädda demokratin. Det betyder inte en världsstat, eller en världsregering, baserad på en centraliserad verkställande makt. Tvärtom, världsfederalism och global demokrati skulle stärka kapaciteten hos det globala rättsväsendet och parlamentariska makterna som redan embryoniskt finns på global skala.

Mer specifikt kräver jag en parlamentarisk församling inom FN vars direktiv bör vara bindande men begränsade till kritiska globala frågor som pandemier och klimatförändringar. Dessa direktiv kan förstärkas genom en internationell brottmålsdomstol som kan utfärda sanktioner mot folkmord och krigsförbrytelser men också de ledare som inte följer coronavirusets kontrollprotokoll.

Science fiction är redan vår verklighet. Kommer det bli som Star Trek eller Star Wars?

En global totalitarism? Knappast. Totalitarism har alltid baserats på nationalism och krig mot externa fiender som inte existerar på global nivå annat än i det osannolika fallet av en marsinvasion. Till skillnad från Orwells 1984 betyder inte världsfederalism skapandet av en central Big Brother utan snarare decentralisering av globala och lokala attribut som nationalstaten har missbrukat.

Detta kommer att främja ett mer balanserat och decentraliserat lokalt, provinsiellt, regionalt och globalt beslutssystem där varje nivå har sina egna kapaciteter och gränser och kan begränsa och kontrollera varandra. ”Ett nätverk!” skulle kanske millenniumgenerationen säga. Ett nätverk lika horisontellt och decentraliserat som den digitala världen, och lika interaktivt, deltagande och snabbt som dess plattformar.

2000-talets globala politiska system för 2000-talets globala samhälle. Inte svårare än så.

Kanske har coronaviruskrisen lärt oss hur liten jorden är, hur nära vi är varandra och att mänskligheten redan är en ödesgemenskap. Kanske är det bara av tragedier som vi lär oss. Om så är fallet kommer paniken som genereras av otillräckliga svar på globala kriser, missnöje och ilska att fortsätta växa. och med detta, nationalism och populism, med deras enkla svar på komplexa globala frågor och deras hot mot demokrati och mänskligt liv.

Science fiction? Science fiction är redan vår verklighet. Det återstår att se om det kommer att bli som Star Trek eller Star Wars.

Denna artikel publicerades först av Global Policy. Den återpubliceras här med vänlig tillåtelse. Upphovsrätten till artikeln tillhör fortsatt Global Policy och författaren.

Fernando A. Iglesias
Fernando A. Iglesias is an Argentine-Italian-Spanish author on globalization and the society of knowledge and information. He is a member of the Argentine Chamber of Deputies and President of the World Federalist Movement, among other things.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.