Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Alliansen för multilateralism: Hur kommer den bidra till UN 75?

Inaugural ministerial meeting of the Alliance for Multilateralism on 26 September 2019. Image: UN2020 Initiative

Alliansen för multilateralism som tillkännagavs av Tyskland och Frankrike tidigare i år lanserades vid ett ministermöte under FN:s generalförsamlings öppningssession i september.

Alliansens hemsida förklarar att den ”är ett informellt nätverk av länder som är förenade i sin övertygelse om att en regelbaserad multilateral order är den enda pålitliga garantin för internationell stabilitet och fred och att våra gemensamma utmaningar endast kan lösas genom samarbete.”

Vid Generalförsamlingen använde Tyskland, Frankrike och andra likasinnade stater alliansen för att främja sex initiativ:

  • ”Call for Humanitarian Action” som ursprungligen lanserades av Frankrike och Tyskland i april 2019,
  • ”Paris Call for Trust and Security in Cyberspace” som ursprungligen lanserades av Frankrike i november 2018,
  • “International Partnership for Information and Democracy” som bygger på ett förslag från Reportrar utan gränser och som har lyfts fram av Frankrike,
  • en ”gemensam ståndpunkt” om klimat och säkerhet som härrör från ”Group of Friends on Climate and Security” som ursprungligen initierades av Tyskland och Nauru i augusti 2018,
  • “Gender at the Center Initiative” som har utvecklats i samarbete med Frankrike och som antogs av G7 i augusti 2019, och
  • en uppmaning till världens länder att stödja de vägledande principerna för dödliga autonoma vapensystem som godkänts av gruppen av regeringsexperter i FN:s vapenkonvention (CCW).

Dessa är viktiga och värdefulla initiativ som förtjänar stöd. Det är bra att alliansen används för att främja dem, även om de främst härstammar från Frankrike och Tyskland. Detta är mer än bara ”verbal positionering” som en observatör uttryckte det. Det är ändå svårt att motstå intrycket att de tyska och franska tjänstemännen i utrikesministeriet helt enkelt slagit samman olika befintliga initiativ.

Det bör förstås påpekas att alliansen fortfarande bara är i sin linda. Den konstruktiva och positiva respons som har kommit från en rad FN-medlemsstater ger anledning att tro att alliansens portfölj kommer att vidgas utöver tyska-franska projekt. Det ger också skäl till optimism att alliansen säger att den kommer att anta en ”multi-stakeholder approach” och att den planerar att arbeta tillsammans med civilsamhället. När det gäller den framtida agendan hänvisar alliansen till FN:s 75-årsjubileum 2020 och till målet att ”stärka internationella institutioner.”

För att markera sin årsdag har FN faktiskt uppmanat medlemsstaterna att ”dela sina åsikter” om temat ”Den framtid vi vill ha, det FN vi behöver: att bekräfta vårt kollektiva engagemang för multilateralismen.” Förra veckan tillträdde Europeiska Unionens nya höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Josep Borrell. I december 2018, när Borrell var Spaniens utrikesminister, sa han att år 2020 kan vara ett bra tillfälle för FN att  “hålla ett toppmöte och analysera nödvändiga institutionella förändringar för att öka organisationens legitimitet och effektivitet”, inklusive “upprättandet av en parlamentarisk församling som kan stärka civilsamhällets roll och den demokratiska dimensionen i det multilaterala systemet.“

Huruvida alliansen för multilateralism tar upp sådana reformförslag och lyfter dem inför UN 75 eller ej kommer att visa om den har för avsikt att agera som en pådrivare för progressiv förändring, eller helt enkelt som en försvarare av mellanstatslighetens status quo.

Andreas Bummel
Andreas Bummel is Executive Director of Democracy Without Borders and co-authored the book "A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century"
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.