Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Förslag om ett världsparlament presenterades på Bokmässan i Göteborg

En av programpunkterna på Globala torgets scen. Foto: Petter Ölmunger

26-29 september 2019 medverkade Demokrati utan gränser på Bokmässan i Göteborg. Föreningen hade sin monter på Globala torget, som beskrivs som “en mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis hållbar global utveckling”. I montern samlades bland annat underskrifter till stöd för UNPA-kampanjen in och boken “A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century”, skriven av Jo Leinen och Andreas Bummel, såldes.

Under fredagen arrangerades ett panelsamtal mellan Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och Demokrati utan gränsers ordförande Petter Ölmunger. Samtalet, som modererades av Hans Leander, tog sin utgångspunkt i det pågående 100-årsjubileet av den svenska allmänna rösträttens genombrott och hade rubriken “När är det dags för FN-val?” I samtalet diskuterades bland annat förslaget om att upprätta en parlamentarisk församling (UNPA) som ett första steg på väg mot ett världsparlament inom FN. En UNPA kan upprättas i enlighet med den nuvarande FN-stadgan och utan möjlighet för Säkerhetsrådets VETO-makter att blockera. Förslaget stöds av drygt 1600 parlamentariker från mer än 130 länder och har fått stöd i bland annat den tyska förbundsdagen, i Europaparlamentet och i det Panafrikanska parlament. Det stöds också av ett växande antal civilsamhällesorganisationer, däribland svenska FN-förbundet. Annelie Börjesson förklarade vad hon ser som vinster om detta förslag skulle bli verklighet:

“Svenska FN-förbundet står bakom förslaget om upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN. Ett FN-parlament skulle kunna stärka den folkliga förankringen och bidra till en demokratisering av FN.”

Annelie Börjesson och Petter Ölmunger i Demokrati utan gränsers monter på Globala torget. Foto: Hans Leander

 

 

 

 

 

 

 

Petter Ölmunger betonade att inte minst klimathotet nödvändiggör ett mer beslutsmässigt FN, vilket bara är möjligt med den demokratiska legitimitet som ett världsparlament skulle kunna ge.

“Den fantastiska globala ungdomsrörelsen runt Greta Thunberg och andra har levererat ett glasklart och även tungt besked till vuxenvärlden. Nu måste vuxenvärlden svara upp till detta budskap. Ett världsparlament möjliggör ett svar på klimatkrisen.”

I Demokrati utan gränsers monter genomfördes även intervjuer med två av föreningens medlemmar. Socialdemokratiske riksdagsledamoten Johan Büser intervjuades om sitt arbete som ordförande för riksdagens OSSE-delegation, om demokratins utmaningar i världen och om den globala demokratins vision. Författaren och tidigare vice partiordföranden för vänsterpartiet Johan Lönnroth intervjuades om hur global demokrati kan lösa den globala ekonomins utmaningar.

Demokrati utan gränser tackar för sin medverkan på årets Bokmässan och särskilt Palmecentret som ansvarade för Globala torget i år.

Petter Ölmunger
Petter is chair of Democracy Without Borders Sweden
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.