Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

Förenade människor: Internetomröstning för ett världsparlament

Ett nytt diskussionspapper publicerades idag av Democracy Without Borders med titeln United Humans: Internet voting for a world parliament, a global cyberspace (’World Parliament Experiment’) and a new world organization of the third generation. Publikationen är författad av Rasmus Tenbergen, styrelseledamot i organisationens tyska avdelning.

DISCUSSION PAPER

United Humans
Dr. Rasmus Tenbergen
June 2018

Även om kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) fortsätter att vara Democracy Without Borders viktigaste projekt, och det viktigaste steget mot en mer demokratisk världsordning, så är det samtidigt viktigt att undersöka ockå andra tillvägagångssätt. Dessa olika demokratiska metoder kan komplementera varandra och öka chanserna till framgång.

Enligt Democracy Without Borders Mission Statement så ska organisationen bland annat verka för att studera och utveckla ”innovativa former av medborgardeltagande såsom modeller för elektronisk, direkt eller flytande (liquid) demokrati”. I detta dokument berörs två projekt som strävar i denna riktning: Ett internetverktyg för global debatt, omröstning och val (GDVE-it) och ett globalt medborgarinitiativ.

Som en kombination av representativ och direkt demokrati beskriver modellen som lyfts i detta dokument innovativa och radikala metoder för att mobilisera och involvera världsmedborgarna i det globala beslutsfattandet. Det föreslås att ett medborgarvalt världsparlament som baseras på internetomröstning och digitala valkretsar formar mittpunkten i en förnyad världsorganisation som uppdaterar dagens Förenta Nationerna. 

Denna nya världsorganisation skulle gradvis stärka FN-systemet och skulle göra det möjligt att anta och implementera universellt bindande globala regleringar inom vissa förbestämda områden som angår hela mänskligheten. 

Vid sidan av världsparlamentet skulle ett globalt digitalt forum utvecklas, ett World Parliament Experiment, som skulle underlätta för världsmedborgarnas demokratiska delaktighet. Därutöver skulle medborgardeltagandet stärkas av ett verktyg för globala medborgarinitiativ och genom världsparlamentets mandat att uppmana till globala folkomröstningar.

Ladda ner hela publikationen här

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.