Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

En förnyad världsorganisation för 2000-talet

General Assembly Seventy-second session, 99th plenary meeting The responsibility to protect and the prevention of genocide war crimes ethnic cleansing and crimes against humanity Remarks by the Secretary-General SG PGA ASG DGACM

Skriften A renewed world organization for the 21st century publicerades idag av Democracy Without Borders. Texten, som är tänkt som diskussionsunderlag, är författad av Andreas Bummel, organisationens medgrundare och direktor.

DISCUSSION PAPER

A renewed world organization for the 21st century
Andreas Bummel
July 2018

Diskussionspappret, som följer på publiceringen av boken A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century tidigare i år, beskriver de viktigaste delarna i ett transformerat Förenta Nationerna och en framtida världsorganisation. Skriften var ett bidrag till tävlingen New Shape Prize som arrangerades av Global Challenges Foundation i maj 2018. Den kom till semifinal och är nu del av stiftelsens bibliotek, New Shape Library.

Texten föreslår att det skapas en global parlamentarisk församling (World Parliamentary Assembly, WPA) som väljs av världsmedborgarna för att verka vid sidan av FN:s generalförsamling (UNGA) som representerar FN:s medlemsstater. Tillsammans skulle de två församlingarna forma en världslegislatur med mandat att anta ett globalt ramregelverk som i sin tur behöver införlivas i nationella lagar och i globala regleringar med direkt och omedelbar verkan. För att regleringar ska kunna antas är förslaget att det ska krävas olika former av kvalificerad majoritet.

Delegaterna i WPA formar transnationella politiska grupper och är inte grupperade nationellt. En Säkerhetskommitté (Joint Security Committee) ersätter FN:s säkerhetsråd, och dess ledamoter väljs av WPA och UNGA gemensamt.

FN:s sekreteriat och FN-systemets administrativa struktur omvandlas till en världskommission (World Commission), såsom världsorganisationens exekutiva gren med funktioner som liknar en regerings. Internationella domstolen (ICJ) får i uppdrag att granska världskommissionen och att tillse att global lagstiftning är i enlighet med grundläggande mänskliga rättigheter och tillämpas på lika villkor i alla medlemsstater.

Medlemsstaterna ska bidra med 0,75 % av sin BNP till en enda enhetlig FN-budget. För att kunna implementera den nya världsorganisationen föreslås en översynskonferens av FN-stadgan och ett omfattande reform-avtal.

Ladda ner den engelska publikationen i sin helhet här

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.