Demokrati utan gränser

FEATURED

LATEST

PUBLICATIONS

Latest

Program Areas

En parlamentarisk församling inom FN och IPU

A view of the Parliamentary Hearing on Preserving Oceans and Safeguarding Planet co-organized by the Inter-Parliamentary Union and the Office of the President of the General Assembly in 2017. UN Photo by Manuel Elias

En policyöversyn om relationen mellan UNPA och IPU. Skriften har publicerats av Democracy Without Borders och är författad av Andreas Bummel, organisationens medgrundare och direktor.

POLICYÖVERSYN

UNPA och IPU: Hur förhåller sig förslaget om en parlamentarisk församling inom FN till den Interparlamentariska unionen? Andreas Bummel

Denna studie undersöker förhållandet mellan den Interparlamentariska unionen (IPU) och den föreslagna parlamentariska församlingen inom FN (UNPA). Den anger huvuddragen hos dessa två organ och ger en bedömning av deras likheter och skillnader med särskild hänsyn till IPU:s pågående samarbete med FN och dess förmåga att ta itu med FN:s demokratiska underskott.

IPU beskrivs som en paraplyorganisation för nationella parlament som är oberoende och separat från FN. Dess primära roll när det gäller samarbetet med FN är att bistå och samordna nationella parlament i genomförandet av internationellt överenskommen politik och att stärka deras engagemang i frågor av global karaktär.

UNPA:n, å andra sidan, skulle vara ett formellt FN-organ bestående av enskilda parlamentariker som i egenskap av UNPA-ledamöter representerar världsmedborgare på global nivå och utövar en tillsynsfunktion gentemot FN. Ett primärt mål för en UNPA skulle vara att överväga frågor om FN:s styrelseformer och utvecklingen av det internationella systemet. UNPA:n presenteras som ett första steg i den långsiktiga utvecklingen av ett demokratiskt valt världsparlament.

Studien identifierar viktiga skillnader mot IPU, särskilt när det gäller funktioner, befogenheter, institutionell utformning och juridiska egenskaper. Den drar slutsatsen att förhållandet mellan IPU och UNPA är kompletterande och att en UNPA skulle fylla en roll som IPU för närvarande inte har eller avser att få.

IPU:s och UNPA:ns kompletterande relation bekräftas av den analoga samexistensen på regional nivå mellan Europaparlamentet (EP) och konferensen för parlamentens EU-organ (COSAC) samt mellan Panafrikanska parlamentet (PAP) och Afrikanska parlamentariska unionen (APU).

Studien argumenterar för att idéer om att utveckla IPU till en UNPA eller ett världsparlament bör avfärdas eftersom en organisation som sammanför och samordnar nationella parlament kommer att fortsätta behövas parallellt med en UNPA. IPU:s relevans som en global interparlamentarisk organisation bedöms snarare att öka i det långsiktiga perspektivet av ett framtida världsrättssystem.

Det betonas att ett återupprättat förtroende för demokratin endast kommer att vara möjligt om demokratisk representation och deltagande utvidgas till globalt beslutsfattande genom ett organ av valda globala representanter.

Ladda ner publikationen i sin helhet här

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.